Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Inflatie blijft in 2023 het dominante thema

Volgens ETF-strateeg Antoine Lesné van State Street SPDR ETF’s is de kans groot dat de eerste helft van 2023 voor beleggers een bumpy ride wordt waarna in de tweede helft van het jaar de beleggingskansen verbeteren. Alles staat of valt met de inflatieontwikkeling.

Wat kunnen beleggers in 2023 verwachten?

Antoine Lesné: “Onze visie is dat we in de buurt zijn van piekinflatie of we deze al achter de rug hebben. Voor 2023 is de hoofdvraag of de inflatie wel of niet harder daalt dan verwacht. Is dat niet het geval, dan is de kans groot dat centrale banken verder gaan met verkrappen, waardoor de VS in een recessie terechtkomt en we mogelijk alsnog een harde landing krijgen.

Wijzelf rekenen erop dat de Fed in het eerste half jaar zal pauzeren, misschien zelfs al in het eerste kwartaal. Doordat de ECB later begon met het verhogen van de rente, zal deze later een pas op de plaats maken. Maar ook voor de ECB geldt, dat de rentetop in 2023 zal worden bereikt.”

Voor beleggers betekent dit dat de huidige situatie vooral kansen biedt in de obligatiemarkt?

Antoine Lesné: "Het ergste is voorbij. Wij verwachten bijvoorbeeld dat de rentes op langer lopende Treasuries niet verder zullen stijgen. Europese staatsobligaties zijn nog niet zover.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Wat betreft aandelen kiezen we voor een voorzichtige aanpak. Dat geldt vooral voor het eerste half jaar van 2023. Spreiding is belangrijk, waarbij wij een sterke voorkeur hebben voor dividendaandelen. Die kunnen in de huidige marktomgeving het beste overeind blijven. Wel zijn wij onderwogen Amerikaanse aandelen ten opzichte van aandelen uit andere delen van de wereld. Reden daarvan is de relatief hoge waardering van Amerikaanse aandelen in een economie die duidelijk vertraagt.

Voor Europese en Chinese aandelen zijn er in de loop van het jaar betere kansen. Ja, ook de groei van de Europese economie vermindert, maar dat is ingeprijsd. Van belang is wel dat de Europese energiecrisis langzaam wordt opgelost, maar dat we hier te maken hebben met een complex probleem is duidelijk. De economische groei van de VS en Europa komt waarschijnlijk uit tussen 0% en 1%. Wereldwijd kan de economische groei op 2,6% uitkomen.

Maar zoals gezegd, de eerste helft van 2023 wordt vooral uitdagend voor aandelenbeleggers. De verwachting is dat de winstgroei daalt, en dat kan voor schokken zorgen. Als blijkt dat de meeste monetaire verkrapping achter de rug is, dan kunnen aandelen herstellen. Hoewel er genoeg reden is om zorgen te hebben, verwachten wij een beurslanding, die misschien tamelijk hard kan zijn, maar geen crash."

"De eerste helft van 2023 wordt vooral uitdagend voor aandelenbeleggers"

Andere belangrijkste overtuigingen van State Street SPDR ETF’s voor 2023?

Antoine Lesné: “Mocht de inflatie inderdaad flink dalen, dan is het aannemelijk dat de dollar zal verzwakken. Dat pakt goed uit voor de Europese inflatie. Ik denk inderdaad dat het verstandig is om dollarbeleggingen te hedgen. De onderwaardering van de euro tegenover de dollar bedraagt volgens ons tussen de 12% en 14%. Die onderwaardering zal niet zomaar zijn verdwenen, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Overigens kennen valuta’s van opkomende markten een soortgelijke onderwaardering ten opzichte van de dollar. Dat is de reden dat we positief zijn over obligaties uit de opkomende markten in lokale valuta. Voor eurobeleggers is het hedgen van de dollar niet aan de orde.

"Voor eurobeleggers is het hedgen van de dollar niet aan de orde"

Naast EMD in lokale valuta zijn we positief over kredietwaardige bedrijfsobligaties en in mindere mate over high yieldobligaties. Het hoogst rentende obligatiesegment kan interessant worden naarmate 2023 verder is gevorderd. Wij verwachten dat de spreads de komende tijd door de zwakke macro-omgeving nog iets wijder kunnen worden. Wij zijn niet bang dat de highyieldmarkt zal worden geteisterd door enorm veel defaults.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Voor aandelenbeleggers is het vooral zaak tijdens het eerste gedeelte van het jaar waakzaam te zijn om optimistischer te worden naarmate de maanden verstrijken. De markt kan snel draaien, zoals iedere belegger weet.

Een verzwakkende dollar biedt EM-aandelen veel rendementspotentieel. Maar tot de situatie verbetert, houden wij vast aan dividendaandelen, waarbij wij aandelen met de hoogste dividendrendementen niet zomaar zullen kopen. Reden van een torenhoog dividendrendement is meestal dat een aandelenkoers flink is gekelderd, en dat heeft ongetwijfeld een goede reden."

Grote vraag voor 2023 is ook hoe het verder gaat met de zwaar afgestrafte techsector?

Antoine Lesné: "Het instapmoment hangt sterk samen met de verdere ontwikkeling van de rentemarkt. Mochten rentes dalen, dan kan de techsector weer naar boven kijken. Nou ja, niet de hele sector. Wij blijven negatief over techbedrijven die nog altijd geen winst maken en waarvan de koersen explosief zijn gestegen door de extreem lage rentes in de jaren voor 2022.”

Wat zijn de belangrijkste risico’s die beleggers volgend jaar moeten vrezen?

Antoine Lesné: “Dat de inflatie weliswaar daalt maar zo hoog blijft dat centrale banken zich gedwongen voelen agressief te blijven opereren. Dan zijn er nog tal van geopolitieke spanningen die roet in het eten kunnen gooien, maar daar wil ik verder geen uitspraken over doen. Geopolitiek laat zich lastig voorspellen. Nee, het inflatiethema zal ook in 2023 dominant zijn.”

Wat kan financiële markten doen vliegen?

Antoine Lesné: “Dat de inflatie sneller daalt dan verwacht en een Amerikaanse recessie wordt vermeden. Minder havikachtige centrale banken geven de belegger moed. Maar opgepast, het ruimhartige monetaire beleid waar beleggers zo lang mee te maken hebben gehad, keert niet terug. Beleggers moeten er niet langer op rekenen dat centrale banken hen zullen redden.”

"Minder havikachtige centrale banken geven de belegger moed"

Dus, hoe zit de optimale 2023-portefeuille eruit?

Antoine Lesné: “Daarin vind je in elk geval wereldwijde dividendaandelen, Amerikaanse en Europese kredietwaardige bedrijfsobligaties, waarbij de dollarschuld is gehedged, én obligaties uit opkomende markten in lokale valuta.”

  • Het interview met Antoine Lesné is onderdeel van het Outlook E-magazine 2023 van IEX Profs, dat in de laatste week van 2022 werd gepubliceerd.

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Assetallocatie