Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Op weg naar 20% inflatie?

Inflatie bestrijden kan niet zonder pijn, dat vindt de ECB nu ook. Niets doen is erger op lange termijn. Maar het zal nog jaren duren totdat de inflatie weer rond de 2% hangt, voorspelt Edin Mujagic.

De inflatie in de eurozone blijft in galop. In september is die uitgekomen op 10%, zo meldde het Europese bureau voor de statistiek. De kerninflatie, geldontwaarding zonder energie- en voedselprijzen, pakte ook hoger uit en kwam uit op 4,8%.

Malta had de laagste inflatie, met nog steeds een gemiddelde prijsstijging van ruim 7%. In Nederland lagen de prijzen 17,1% hoger dan een jaar geleden.

Het wordt nog spannend of de geldontwaarding in de polder dit jaar onder de grens van 20% zal weten te blijven. Dit zal de druk opvoeren op de ECB om de officiële rente de komende maanden verder te verhogen.

Schorvoetende verhogingen

Die druk was er eerder ook, maar toen vond de bank dat er weinig aan de hand was. Vandaar dat ze - ondanks de duidelijke stijging van de inflatie -  heel lang de rente onveranderd hield op -0,5%.

Nu de Fed heeft ingegrepen, voegde de ECB zich er ook schoorvoetend, bij. Tegelijkertijd beginnen er toch wat andere geluiden uit het ECB-kantoor te komen.

Zo maakte Isabel Schnabel, die een lange tijd de stijgende inflatie ook afdeed als tijdelijk en geen reden om in te grijpen, een vrij scherpe U-bocht door te stellen dat de rente omhoog moet, en fors ook.

Alles omlaag

Vorige week liet Christine Lagarde dat geluid ook horen. Wat belangrijk is, is wat Philip Lane, een ander bestuurslid van de bank, zegt.

Niet alleen omdat hij de hoofdeconoom van de bank is maar ook omdat hij dé duif in het ECB-hok is.

Zo zei hij dat beleggers, om de inflatie omlaag te krijgen, moet begrijpen dat de winsten bij bedrijven een tijdland lager zullen worden en dat de loonstijgingen de inflatie niet bij zullen houden.

Niets doen is erger

Dus de strijd tegen inflatie gaat pijn doen. Daarmee zegt de ECB hetzelfde als wat de Fed al eerder zei: inflatie bestrijden kan niet zonder pijn. Die pijn gaat iedereen voelen maar er is geen alternatief, want niets of te weinig doen, zou betekenen dat de pijn in een later stadium veel heviger zou zijn.

Met het oog op de komende maanden houd ik rekening met verdere renteverhogingen in zowel de eurozone als de VS, bij voorlopig elke vergadering.

Ook als de economische cijfers verder verslechteren, zullen de centrale banken er gewoon mee doorgaan, omdat niets of te weinig doen, een ernstiger zaak zou zijn.

Voor de lange termijn

Ik verwacht wel dat ze stoppen met renteverhogingen na enige tijd, mijn best guess is in het eerste kwartaal van 2023, maar voorlopig moeten beleggers zich opmaken voor slechter economisch weer en een minder ruim monetair beleid.

Dit is het moment voor beleggers om zich te herinneren dat een beleggingshorizon langer is dan een paar maanden. En op langere termijn ziet het er niet slecht uit. 

Dit lijkt mij een goed moment u als belegger erop te wijzen dat de historie ons leert dat als inflatie boven circa 5% uitkomt op jaarbasis (structureel, dus verschoond van tijdelijke effecten), het in het verleden gemiddeld een decennium duurde om die terug naar ongeveer 2% te krijgen.

Laat het nu anders zijn en laat het de helft van die tijd duren, dan nog hebben we het over een jaar of vijf. Ik houd rekening met tussen 2 en 4 á 5% inflatie per jaar, komende jaren en stel mijn beleggingsplan en beleid daarop af.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie