Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Smallcaps presteren goed bij hoge inflatie en stijgende rente

Volgens Curt Organt, portfoliomanager Amerikaanse smalcaps bij T. Rowe Price, is het nu een prima moment om een positie op te bouwen in Amerikaanse kleine bedrijven. Zijn argumenten zijn overtuigend.

"Het huidige beleggingsklimaat brengt onzekerheid met zich mee. Het loont daarom de moeite om terug te kijken naar soortgelijke perioden in de geschiedenis om een idee te krijgen hoe de huidige marktdynamiek zich in de toekomst kan ontwikkelen.

Wat Amerikaanse smallcaps betreft, zijn er dan twee conclusies te trekken:
1. Kleinere bedrijven in de VS hebben de neiging beter te presteren dan hun grotere tegenhangers in perioden van verhoogde inflatie en stijgende rente.
2. Na perioden van economische recessie hebben Amerikaanse smallcaps in het algemeen het marktherstel aangevoerd én presteren ze vaak beter dan largecaps gedurende meerdere jaren.

Kies wel voor smallcaps met prijszettingsvermogen

De relatieve outperformance van Amerikaanse kleinere bedrijven tijdens perioden van inflatie is goed gedocumenteerd. In veel gevallen zijn deze bedrijven actief in niche-industrieën of delen van de markt die over het hoofd worden gezien, en vormen ze vaak een klein maar cruciaal onderdeel binnen meer gecompliceerde ketens of processen.

Deze kleine bedrijven hebben hierdoor meer prijszettingsvermogen dan hun omvang doet vermoeden. Als deze bedrijven inflatoire druk beginnen te ondervinden, hetzij door loonsverhogingen, hetzij als gevolg van stijgende inputkosten, zouden ze in staat moeten zijn om deze hogere kosten door te berekenen aan hun klanten om zo hun marges te beschermen.

"Deze kleine bedrijven hebben meer prijszettingsvermogen dan hun omvang doet vermoeden"

In de huidige bearmarkt zijn Amerikaanse smallcaps met meer dan 32% gedaald vanaf het hoogtepunt in november 2021 tot het recente dieptepunt in juni 2022. Dit is vergelijkbaar met een gemiddelde daling van 34% in de laatste 13 bearmarkten.

Leidend tijdens periodes van marktherstel

Hoewel het onmogelijk is om het toekomstige marktverloop te voorspellen, lijkt het erop dat, gelet op de historische data, veel van de ‘schade’ inmiddels al is aangericht. De geschiedenis leert dat Amerikaanse kleinere bedrijven de neiging hebben om het marktherstel na een dalende markt te leiden.

Kleinere bedrijven hebben het marktherstel aangevoerd na negen van de laatste tien recessies in de VS. Bovendien is hun outperformance ten opzichte van grotere bedrijven vaak groter in de eerste fasen van het herstel, omdat grote bedrijven doorgaans trager reageren op de veranderende omgeving.

De impact van stijgende rente wordt misschien overschat

De consensusverwachtingen voor kleinere bedrijven in de VS blijven op korte termijn zwak, waarbij de potentiële impact van de stijgende rente weegt op het beleggerssentiment. Er zijn echter goede redenen om aan te nemen dat deze bedrijven ook beter gepositioneerd zijn om dit renteklimaat beter te doorstaan dan op vergelijkbare momenten in het verleden.

De afgelopen negen maanden heeft de Amerikaanse Federal Reserve laten doorschemeren dat zij op een verkrappend traject zit. Anticiperend op een uiteindelijk einde van het klimaat van lage rente, hebben veel bedrijven hun schuld preventief vastgezet, lage rente vastgelegd en de looptijden verlengd. Dit betekent dat zij minder kwetsbaar zijn voor de huidige stijgende rente dan in het verleden het geval was.

Waarderingen op historisch laag niveau

Het waarderingsargument is voor Amerikaanse smallcaps zelden overtuigender geweest dan vandaag. De brede verkoopgolf van Amerikaanse aandelen die in het vierde kwartaal van 2021 begon, heeft de relatieve waarderingen van kleinere bedrijven doen dalen tot bijna niet eerder geziene dieptepunten. 

"De relatieve waarderingen van kleinere bedrijven zijn bijna tot niet eerder geziene dieptepunten gedaald" 

De scherpe uitverkoop van Amerikaanse smallcaps die in het vierde kwartaal van 2021 begon, houdt uiteindelijk rekening met een mogelijk stevige recessie in de VS. Dit is echter overdreven pessimistisch.

 

Nu instappen

In voorbije marktcycli was het doorgaans positief om tijdens de huidige fase van de cyclus in Amerikaanse smallcaps te beleggen, aangezien een aanzienlijk deel van het totale herstelrendement in de zeer vroege stadia na het bereiken van de bodem tot stand kwam.

Het is daarom nu een geschikt moment om blootstelling aan Amerikaanse smallcaps op te bouwen, met relatieve waarderingen die dicht bij historische dieptepunten liggen en in de aanloop naar een verwacht herstel van de Amerikaanse markt."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen