Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Het grote energiedilemma

Door het gasconflict met Rusland heeft fossiele energie dit jaar de wind vol in de zeilen. Volgens Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors is dit een tijdelijk fenomeen. "Voor de EU is diversificatie van de energievoorziening cruciaal om energiezekerheid te realiseren. Dat kan alleen worden bereikt met hernieuwbare energie."

"Door de Russische invasie van Oekraïne wordt Europa geconfronteerd met twee energieproblemen. Ten eerste, hoe kan op lange termijn de stijging van energiekosten worden beperkt, terwijl tegelijkertijd de afhankelijkheid van een handjevol leveranciers kan worden verkleind. Ten tweede, hoe de CO2-uitstoot van economische activiteiten te beperken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Het stelt beleidsmakers en investeerders voor een groot dilemma: een afweging maken tussen de snelheid waarmee de CO2-uitstoot wordt verminderd tegen het waarborgen van energiestabiliteit en het handhaven van Russische sancties.

In de praktijk overtreffen de onmiddellijke zorgen over energiezekerheid de bezorgdheid over klimaatverandering, in ieder geval op nationaal niveau. De energieprijzen zijn omhoog geschoten en daarmee ook de aandelenkoersen van de producenten. Een buitenstaander kan hierdoor het idee krijgen dat het sentiment blijvend is verschoven richting het garanderen van energiezekerheid.

Kernenergie en aardgas als overbruggingsbrandstoffen

De verwachting is dat sommige veranderingen zeker blijvend zijn, zoals bijvoorbeeld de erkenning van kernenergie en aardgas als overbruggingsbrandstoffen. Deze verschuiving wordt gedreven door de vraag naar economische stabiliteit en energiezekerheid, en niet door een specifiek besluit om de EU-energietaxonomie te wijzigen. Het versoepelen van de regelgeving met betrekking tot de tijdschema's voor het decarboniseren van de economie lijkt ook niet langer taboe te zijn.

Door de zware aanbodschok die de Europese industrie voor vloeibaar aardgas heeft moeten verwerken, kunnen fossiele brandstoffen – met name de schaliesector in de VS – aanzienlijk groeien. Ook de hele waardeketen rond vloeibaar (en niet-Russisch) aardgas profiteert waarschijnlijk van de vraagexplosie.

Zes maanden geleden had niemand deze toename in de vraag naar vloeibaar aardgas verwacht en was er niemand die de vraag stelde of een duurzame portefeuille fossiele energie-aandelen moet bevatten. Desondanks betekent het verlangen naar energieonafhankelijkheid ook een sterke impuls voor CO2-neutrale initiatieven.

"Zes maanden geleden had niemand de toename in de vraag naar vloeibaar aardgas verwacht"

Bredere kijk op ESG

Tot nu toe richten ESG-beleggingsstrategieën zich met name op klimaatverandering, diversiteit en het verbeteren van de governance, maar nieuwe risico's zoals oorlog, energiezekerheid en het vermijden van humanitaire crises vragen om een breder perspectief op ESG.

In sommige regio's kan de optimale oplossing om de huidige energiecrisis het hoofd te bieden, bestaan uit het vergroten van de duurzame energiecapaciteit. De te overbruggen kloof tussen planning, financiering en bouw is alleen te groot. Daar komt nog bij dat bij de ingebruikname van duurzame energiecapaciteit ook de kosten voor energie-opslag moeten worden meegenomen, omdat duurzame energie minder voorspelbaar is.

Daarnaast moeten er grote investeringen worden gedaan in het Europees energienet om de voordelen van wind uit het noorden en zon uit het zuiden optimaal te kunnen benutten.

Volgens een analyse van State Street Associates blijft, zelfs in dit voor de fossiele energiesector ongekende jaar, er een sterke casus voor decarbonisatie als beleggingsstrategie. Portefeuilles zonder fossiele energie presteerden inderdaad slechter dan de benchmarks. Maar portefeuilles met enkel posities in de meest CO2-efficiënte bedrijven in alle sectoren deden het wel beter dan de benchmark. In de geanalyseerde periode van 12 maanden tot 29 juli 2022 zorgde gerichte decarbonisatie en beleggingen in toekomstgerichte koolstofoplossingen voor een betere performance.

"De casus voor decarbonisatie als beleggingsstrategie blijft onverminderd sterk"

Samenspel energiezekerheid en decarbonisatie

Op korte termijn wordt er een trade-off gemaakt tussen energiezekerheid ten koste van verduurzaming, omdat de EU alles in het werk stelt om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen, inclusief het verbranden van meer steenkool.

Maar op middellange tot lange termijn zijn er goede redenen om te verwachten dat de prioriteiten inzake energiezekerheid en decarbonisatie naar elkaar toe bewegen. Voor de EU is diversificatie van de energievoorziening cruciaal om energiezekerheid te realiseren. Diversificatie kan alleen worden bereikt met hernieuwbare energie. Investeringen in energie met een lagere koolstofintensiteit wordt daarmee een investering in energiezekerheid."

Gerben Lagerwaard is head of Continental Europe, Global Institutional Group, State Street Global Advisors.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie