Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

De drie kapitaalallocatiechecks van een dividendbelegger

Voordat Reineke Davidsz van het dividendteam van Van Lanschot Kempen een bedrijf nader onderzoekt, wilt ze eerst weten wat een bedrijf met het kapitaal doet. Met een korte checklist kan misallocatie snel worden gedetecteerd en beleggingsongelukken worden voorkomen.

“In de huidige bewegelijke tijden op de aandelenmarkt is het nog belangrijker om aandelen zorgvuldig te selecteren. Beleggen in dividendaandelen betekent dat je een scherp beeld hebt van de wijze waarop het management van een bedrijf kapitaal alloceert. Bedrijven selecteren die hier goed in zijn, is een belangrijk onderdeel van onze beleggingsfilosofie.

Wat betreft kapitaalallocatie kan het geld voor vijf zaken worden gebruikt, te weten: investeren in de onderneming zelf, voor onderhoud en het aanjagen van groei. Het geld kan worden ingezet voor fusies en overnames om op die manier de winsten te laten stijgen. Wil het bedrijf zijn aandeelhouders plezieren, dan is er de keuze tussen het uitkeren van dividend of het kopen van eigen aandelen. Ten slotte is er de mogelijkheid om de balans te versterken door schuld af te lossen.

De keuze is lastig, omdat het kapitaal maar één keer kan worden uitgegeven. De juiste verdeling is afhankelijk van het type onderneming, de sector waarin het opereert, en de levensfase waarin het verkeert. Een stabiel volwassen bedrijf zal eerder kiezen voor het uitkeren van dividend en het kopen van eigen aandelen dan een jong en groeiend bedrijf, dat eerder zal gaan voor extra investeringen of het overnamepad zal bewandelen. Groeibedrijven keren in de regel niets tot weinig uit aan hun aandeelhouders.

Reineke Davidsz van Van Lanschot Kempen

Checklist

Om te bepalen of de kapitaalallocatie van een bedrijf prudent is, hebben wij een checklist opgesteld. Daarmee kunnen wij snel bepalen of een bedrijf de moeite waard is om nader te onderzoeken.

Dividend zonder houdbaarheidsdatum

Het eerste waar wij als dividendbelegger naar kijken is of het dividend dat een bedrijf uitkeert houdbaar is ten opzichte van de kasstroom die het genereert. Daarvoor kijken we naar welk deel van de winst uitgekeerd wordt aan aandeelhouders, oftewel de dividend-payout ratio. Bij een cyclisch bedrijf zal de cashflow dalen als een recessie voor de deur staat. Een dalende cashflow leidt bij gelijkblijvend dividend automatisch tot een hogere payout ratio. Bij een te hoge payout ratio ontstaat het gevaar dat een bedrijf gedwongen zal zijn om het dividend te korten of zelfs te schrappen.

We werken niet met een eenduidig maximum, maar een hoge payout ratio is duidelijk een rode vlag. Beleggers in stabiele bedrijven hoeven zich over een te hoge ratio niet snel zorgen over te maken. Als winsten in alle economische situaties stabiel doorlopen, dan is een dividend prima te betalen. Zo heeft het defensieve consumentenbedrijf PepsiCo een relatief hoge payout maar dat is met de onderliggende business en stabiele kasstromen prima houdbaar.

"Een hoge payout ratio is duidelijk een rode vlag"

Waardecreërend vermogen

Als een bedrijf waarde wil toevoegen, dan moet het rendement op geïnvesteerd vermogen hoger liggen dan de kosten van kapitaal. Is het rendement robuust, dan is er winst- en dividendgroei te verwachten. Ligt het echter onder de kosten van kapitaal, dan is een bedrijf waarde aan het vernietigen. In dat geval moeten beleggers er niet raar van opkijken als dividend wordt verminderd of geschrapt.

Als dividendbelegger wil ik echt niet alleen maar dat bedrijven elke euro uitkeren aan de aandeelhouders. Een bedrijf dat hoge rendementen op investeringen kan boeken, kan in de toekomst namelijk nóg meer dividend uitkeren. Bijzonder is hoe Triton, een cyclisch container-leasing-bedrijf zijn kapitaal alloceert. Dat is helemaal afhankelijk van de cyclus. In tijden dat er rendabele investeringsmogelijkheden zijn, investeert het management veel in het eigen bedrijf. In tijden dat die er niet zijn, koopt het juist eigen aandelen in. Met deze kapitaaldiscipline kunnen zij over de tijd heen relatief veel waarde toevoegen.

Gezonde balans

Het laatste punt: hoeveel schuld staat er op de balans? Met veel schuld is er voor het management minder ruimte om fouten te maken. In de afgelopen jaren van lage rente was het aantrekkelijk om met extra schuld bedrijven of eigen aandelen te kopen, of stuk te slaan op projecten, vaak ver in de toekomst, met twijfelachtige rendementen. Met de hogere rentestanden is dat niet langer het geval. Gelukkig is er van de kredietcrisis geleerd. Banken en verzekeraars hebben te maken gekregen met strenge kapitaaleisen. Maar ook huizenbouwers hebben hun lesje geleerd. Die hebben nu juist netto cash op de balans staan.

Een van de grootste bouwbedrijven in het VK is Taylor Wimpey. Dat heeft nog meer cash dan schulden op de balans. Dit is op zich heel veilig in donkere tijden, maar wellicht te conservatief. Daarom reageerden we eerder dit jaar positief op het nieuws dat er ruimte was voor een aandeleninkoopprogramma.

Wij zeggen niet dat een bedrijf geen schuld mag hebben, maar het moet wel in verhouding staan met de inkomsten. Hoeveel schuld wenselijk is, hangt af van het type bedrijf en de sector. Met name voor cyclische bedrijven kan een hoge schuldratio een risico zijn. Dividendbeleggers weten: als de bedrijfsschuld niet langer houdbaar is, dan is dividend het eerste dat eraan gaat.

"Wij zeggen niet dat een bedrijf geen schuld mag hebben, maar het moet wel in verhouding staan met de inkomsten"

Stofkam

Genoemde drie indicatoren geven een snel beeld of het management goed met het bedrijfskapitaal omspringt. Ze scheiden het kaf van het koren. Daarna begint voor mij pas de diepere fundamentele analyse van een bedrijf.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie