Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Ondergewaardeerde aandelen maken inhaalslag

Volgens Alexis Bienvenu, fondsmanager bij La Financière de l’Échiquier (LFDE), is de recente daling van groeiaandelen prima te verklaren. Hij houdt er ernstig rekening mee dat de grootste daling nu wel achter de rug is.

"Bedrijven waarderen is dagelijkse kost voor wie op de beurs actief is. Met zoveel beleggers zou je kunnen verwachten dat elke onderneming op elk moment min of meer correct gewaardeerd is. Toch is dat lang niet altijd het geval. Dat vinden althans fondsbeheerders die zich toespitsen op laat gewaardeerde waarde-aandelen. Zij zijn van mening dat een groot deel van indices sterk ondergewaardeerd is, te meer omdat de onderwaardering van achtergebleven aandelen al meer dan tien jaar toeneemt.

De ongelijkheid is niet alleen toegenomen in de maatschappij, maar ook in de beurswaarderingen: de winnaars hebben het laken volledig naar zich toegetrokken! Daar zijn goede redenen voor: een innovatief, sterk groeiend bedrijf, zeker als deze als duurzaam gepercipieerd wordt, is een hogere prijs waard.

Hoe groot de premie is die voor duurste bedrijven betaald moet worden, hangt echter af van de macro-economische context. Op dat vlak hangt er mogelijk verandering in de lucht, waardoor er ruimte kan komen voor een structurele omslag tussen waarde- en groeiaandelen.

Banken halen technologieaandelen in

In 2021 zagen we daarvan al de eerste tekenen. In Europa deed de technologiesector – het archetype van 'dure groeiaandelen' – het uitstekend, maar zetten uiteindelijk de banken, die lang achterliepen, de beste prestatie neer. Sinds begin dit jaar is die trend nog uitgesprokener.

Begint de slinger in de waarderingen terug te keren in het voordeel van waarde-aandelen? Die vraag is al ontelbare keren gesteld. Zeker is dat het herstel waarde-aandelen al even vaak tot weinig meer dan een korte opflakkering heeft geleid. Wie weet is het ditmaal niet anders.

Tegenwind tech

Er zijn echter redenen om aan te nemen dat er nu meer aan de hand is. Om te beginnen schroeven zowat alle centrale banken in meer of mindere mate hun obligatie-aankopen terug. Sommige, zoals de Federal Reserve, beginnen zelfs een cyclus van renteverhogingen of bouwen hun balans af.

Als de rente stijgt, dan moeten duurdere aandelen, waarvan de koers gestoeld is op groei op lange termijn, dat compenseren met nog meer groei om geen aantrekkingskracht te verliezen. Niet elk bedrijf kan dat. Dat maakt een goede selectie des te belangrijker.

"Als de rente stijgt, dan moeten duurdere aandelen dat compenseren met nog meer groei"

Inflatie blijft hoog

Ten tweede dreigt de inflatie structureel hoger te liggen. De abnormaal hoge inflatie die we vandaag kennen, neemt binnenkort wellicht weer af. De kans bestaat echter dat de inflatie na die kortstondige piek hoger blijft dan de voorbije jaren. Ook daar zijn heel wat redenen voor te bedenken: minder globalisering door het structurele conflict tussen de Verenigde Staten en China, nagenoeg volledige werkgelegenheid in de Verenigde Staten, stijgende vraag naar olie terwijl de winning ervan moeilijker wordt, waarschijnlijk stijgende prijzen van de metalen die onmisbaar zijn voor de energietransitie enzovoort. 

In tijden van inflatie stijgt doorgaans de rente, al gebeurt dat niet automatisch of meteen. De minste onzekerheid over de lange rente maakt beleggers dan ook kritischer op het vlak van waardering.

Herstel evenwicht

Tot slot komt aan elk overwicht een einde. Uit academisch onderzoek blijkt dat het op lange termijn geen voordeel oplevert om in de duurste aandelen te beleggen. Integendeel. Vroeg of laat moet het evenwicht dus worden hersteld.

"Op lange termijn bieden duurste aandelen geen voordeel"

Voor een aantal groeiaandelen, met name Amerikaanse of Chinese technologiereuzen, wordt de ommekeer mogelijk ingeluid door vernieuwde politieke druk om hun almacht – en dus hun aantrekkingskracht op de beurs – in te perken.

Als we zo'n keerpunt bereiken, dan wil dat echter niet zeggen dat alle dure of innovatieve bedrijven klappen zullen krijgen. Rijzende sterren zullen nog steeds met een premie noteren, en dat is een goede zaak voor innovatie. Dat is wat de markt drijft. Wellicht krijgen enkele gevallen aandelen wellicht opnieuw een kans, want op waarderingsvlak nadert mogelijk het moment waarop iedereen zijn eerlijke deel van de koek krijgt."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen