Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

2022 wordt het jaar van inflatie én volatiliteit

Hoge economische groei, hoger dan verwachte inflatie, per saldo stijgende aandelenkoersen en langetermijnrentes, én volatiliteit. Dat is in het kort mijn outlook voor 2022.

Wat ik met volatiliteit bedoel, is vooral de verwachting dat de markt vaak behoorlijk kan reageren op macro-economisch cijfers, zoals inflatie of indicatoren van economische groei. Steeds opnieuw zal dan de vraag worden gesteld of zo een cijfer de plannen van de Fed kan wijzigen. Onverwacht goede of slechte cijfers kunnen daardoor regelmatig tot hevige schommelingen leiden.

Overigens kunnen ook de notulen van de Fed zelf beurstumult veroorzaken, zoals we deze week hebben gezien. Het illustreert mijn verwachting uitstekend. Uit de notulen van de laatste vergadering van het rentecomité van de Amerikaanse centrale bank bleek namelijk dat de leden zich havikachtiger opstelden dan verwacht. Hierdoor stegen de langetermijnrentes en zakten de aandelenkoersen en de goudprijs.

Gespannen markt

Dat is best vreemd te noemen want er stond niets in de notulen wat de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, al tijdens de persconferentie na afloop van de laatste vergadering had gezegd! Ter herinnering: hij kondigde toen aan dat de bank medio maart zal stoppen met het opkopen van staatsobligaties en van plan is de officiële rente tot wel drie keer te verhogen, zowel in 2022 als in 2023.

De markt reageerde daarop verheugd. Nu de notulen exact hetzelfde vertellen, alleen nu op papier, zakten de koersen. Alsof beleggers de Fed-plannen voor het eerst vernamen. Het geeft volgens mij aan hoe gespannen de markt tegenwoordig is en hoe weinig nodig is om de volatiliteit omhoog te jagen. Dat zal dit jaar vaker gebeuren.

"Er is weinig nodig om de volatiliteit omhoog te jagen"

Belangrijker is dat het er steeds meer op lijkt dat de nieuwe variant van het coronavirus het economisch herstel tijdelijk vertraagt maar niet laat ontsporen. Het vooruitzicht op een behoorlijke economische groei met nog steeds aanzienlijke steun van de overheden en de centrale banken – ook als de Fed de rente drie keer verhoogt, zal het niveau historisch laag zijn én zal de rente in reële termen negatief blijven – wijst in de richting van per saldo stijgende aandelenkoersen en enige stijging van de langetermijnrentes. 

Meer haviken

Wat betreft mijn verwachting voor meer volatiliteit: de samenstelling van het rentecomité kan een belangrijke rol spelen. Zoals elk jaar op 1 januari is de samenstelling van het rentcomité van de Fed ook dit jaar gewijzigd. Van de 12 presidenten van de regionale centrale banken, hebben er elk jaar slechts 5 stemrecht. Wie wanneer aan de beurt is, is vastgesteld in een rotatieschema. De leden die hun stemrecht inleveren, zijn doorgaans centrale bankiers die minder snel de neiging hebben de rente te verhogen. De groep die het stemrecht heeft overgenomen bestaat voor een belangrijk deel uit centrale bankiers die vorig jaar meermaals heeft aangegeven dat een minder ruim monetair beleid nodig is.

Sommigen van hen behoren tot de meest havikachtige comitéleden die de Fed in lange tijd heeft gehad. Dat betekent niet alleen dat hun interviews en toespraken met relatief veel aandacht gevolgd zullen worden, maar ook dat beleggers bij het binnenkomen van nieuwe economische cijfers hun reactie voor ogen zullen hebben.

Politieke strijd

Dan is er nog het feit dat er drie vacatures in het dagelijks bestuur van de Fed (dat onderdeel is van het rentecomité) moeten worden gevuld. De Amerikaanse president Joe Biden zal in de loop van dit jaar kandidaten voordragen voor die lege plekken. Het is te verwachten dat hij dat met name in de eerste helft van het jaar zal doen omdat eind dit jaar parlementsverkiezingen zijn en de Republikeinen daarbij het parlement zomaar kunnen terugveroveren. De president draagt de nieuwe bestuursleden voor maar de Senaat heeft het laatste woord.

Enfin, als de eerste week van 2022 enigszins maatgevend is voor het hele jaar, dan is volatiliteit iets waarmee beleggers nog veelvuldig mee te maken zullen krijgen.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie