Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Column

Bonus met bonuscertificaten

Met bonuscertificaten genoteerd aan de Duitse beurs is het interessant om in te spelen op bijvoorbeeld BionTech, TotalEnergies en Philips. Marcel Tak rekent deze producten met bescherming door.

Zo nu en dan besteed ik aandacht aan gestructureerde beleggingsproducten die op de beurs van Frankfurt verhandelbaar zijn. Iemand moet het doen, nietwaar?

Er is ook alle aanleiding deze certificaten, met als onderliggende waarde individuele aandelen of indices, te bespreken. De actuele marktomstandigheden zijn bijzonder en het is voor beleggers steeds lastiger een evenwichtig beleggingsportefeuille samen te stellen.

Natuurlijk, de economie draait goed, maar er zijn specifieke bedreigingen. Gaat de deltavariant van het coronavirus roet in het economische herstel gooien?

Volhouden

Zijn de vaccins een (blijvend) antwoord op de pandemie of wordt het virus slimmer en zal het vaker de wetenschappelijk ontwikkelde barrière kunnen doorbreken?

Of een geheel ander probleem: hoe lang houden de centrale banken het ultraruime monetaire beleid vol? Een relevante vraag, zeker nu overal in de economie schaarste ontstaat en daarmee een inflatiespiraal dreigt.

Al deze vragen zijn gemakkelijker gesteld dan beantwoord en we kunnen ons als belegger maar beter voorbereiden op vele uiteenlopende scenario’s.

Schipbreuk

De aandelenmarkten zouden, mede door het There Is No Alternative-adagium, verder kunnen stijgen. Maar een eventuele rentestijging kan voor flinke verliezen op de obligatiemarkt zorgen en kan de haussestemming op de aandelenmarkt schipbreuk lijden.

Gestructureerde producten kunnen helpen de beleggingskeuzes gemakkelijker te maken en kansen op een positief rendement vergroten.

Ik geef een paar voorbeelden van certificaten die in de Frankfurter snoepwinkel voorhanden zijn. Ik blijf bij de actualiteit en kijk naar de farmaceuten die momenteel goed boeren dankzij het ontwikkelen en naar de markt brengen van vaccins.

Roulette

Het gaat met name om bedrijven als BionTech, Moderna en Curevac. De koersen van deze aandelen zijn het afgelopen jaar zeer sterk gestegen.

Het aandeel BionTech bijvoorbeeld staat op een koers van 380 dollar, maar de afgelopen twaalf maanden was de laagste koers gelijk aan 54,10 dollar, terwijl de hoogste koers 464 dollar bedroeg.

Er zijn nogal wat mensen die het vaccin van dit farmaciebedrijf als een Russisch roulette zien (ik behoor daar niet toe), maar een belegging in de aandelen lijkt dat in ieder geval wel.

24% rendement

Een koersdaling van 10% binnen één dag is zo gepiept, maar even zo gemakkelijk komt er een soortgelijk percentage bij. Met een Capped Bonus Certificaat (CBC) wordt de kans vergroot dat er uiteindelijk een positief rendement op een belegging in de vaccinontwikkelaar kan worden behaald.

Neem bijvoorbeeld het CBC op BionTech met afloopdatum juni 2022 (ISIN: DE000HR9AC01). Dit certificaat kan een rendement opleveren van een kleine 20% (= 24% op jaarbasis).

Voorwaarde voor het behalen van dit rendement is dat de koers van het aandeel gedurende de gehele looptijd niet op of onder de 200 dollar mag uitkomen. Met de actuele koers van 380 dollar is dat een buffer van een dikke 47%!

Kleiner verlies

Dat is wel een heel ruime marge en geeft een goede, maar uiteraard geen gegarandeerde mogelijkheid het mooie, potentiële rendement ook daadwerkelijk te scoren.

Natuurlijk kan de stemming rond dit soort aandelen geheel omslaan en de ondergrens van deze CBC toch bereikt of overschreden worden. In dat geval dreigt er verlies, want de bonusaflossing komt dan te vervallen.

Het certificaat lost dan af op de werkelijke koers van het aandeel BionTech in juni 2022. Het aardige is dat in die situatie het verlies wel behoorlijk kleiner is dan bij een rechtstreekse investering in het aandeel.

Geen problemen

Het certificaat kan namelijk gekocht worden met een korting van 25% ten opzichte van de koers van het aandeel. Stel dat het aandeel in juni 2022 op een koers van 190 dollar eindigt, precies een halvering van de koers en een doorbraak van de barrière.

De aflossing is dan op 190 dollar, en door de 25% korting bij aankoop verliest de CBC belegger minder dan de aandelenbelegger. Omdat het aandeel geen dividend uitkeert, doet dit certificaat het per saldo altijd beter dan het aandeel, behalve als vanaf de huidige koers BionTech met 20% is gestegen in juni 2022.

De voorzichtige, (relatief) risicomijdende belegger heeft daar natuurlijk geen probleem mee. Vooral ook omdat het certificaat een quanto-constructie heeft, wat betekent dat er geen dollarrisico wordt gelopen.

Veel volatiliteit

Van een geheel ander kaliber is het aandeel TotalEnergies. De oliegigant heeft een wat minder spectaculaire koersontwikkeling dan de farmaciebedrijven, hoewel vorig jaar de volatiliteit ook groot was.

De door corona geïnduceerde economische crisis speelde daarbij natuurlijk een rol en de koers duikelde van meer dan 50 euro naar 25 euro en zelfs nog wat lager.

Na de vaccinopluchting in november vorig jaar herstelde de koers en bleef hangen in de (hoge) 30 euro regionen.

Energietransitie

Gezien de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie - en de vele investeringen die dat met zich meebrengt - is het de vraag of het olieconcern de oude koerstoppen weer kan bereiken.

Voor de belegger in het aandeel is er wel het uitzicht op een mooi dividendrendement. Vooralsnog ligt dat rond de 7%. Dan moet de koers natuurlijk wel redelijk standhouden en niet (langzaam) wegzakken vanwege de vele onzekerheden rond de energietransitie.

Een Bonus Certificaat zonder Cap (BCzC) kan voor de belegger een aantrekkelijk alternatief zijn ook onder iets minder gunstige omstandigheden een goed rendement te behalen.

Met korting

Dat kan bijvoorbeeld met het certificaat (ISIN: DE000LB2NN97) dat in juni 2025 afloopt. De belegger kan daarmee een rendement behalen van 40%, ofwel ruim 9% op jaarbasis.

Voorwaarde is dat het aandeel TotalEnergies gedurende de gehele looptijd niet onder de 25 euro daalt (huidige koers van het aandeel 37 euro). Als dat wel gebeurt, vervalt de bonusaflossing en krijgt de belegger uitbetaald tegen de koers van het aandeel.

Het certificaat is tegen een korting van 3% op de koers van het aandeel te verkrijgen. Als de barrière onverhoopt wordt doorbroken is het verlies (op de einddatum) iets kleiner dat van een directe belegging in het aandeel vanwege de 3% korting.

40% bescherming

Maar let op: de certificaatbelegger mist dan wel drie keer het (mogelijk hoge) dividend. Dit certificaat is daarmee alleen geschikt voor beleggers die er vanuit gaan dat het aandeel komende jaren geen grote (neerwaarts gerichte) volatiliteit vertoont.

Tot slot wijs ik nog op de mogelijkheid om met voorwaardelijke bescherming van 40% te profiteren van een mogelijk fors koersherstel van het aandeel Philips.

Dat kan met het certificaat (ISIN: DE000LB159D3) dat in juni 2023 afloopt. Philips is in enkele maanden sterk gedaald van boven de 50 euro naar nu rond 38 euro. Van het dividend (circa 2%) moet de belegger het niet echt hebben, maar mogelijk ligt er een fors koersherstel in het verschiet.

Aflossing verzekerd

De recente daling van de koers van het aandeel is gerelateerd aan de terugroepacties. Dat is inderdaad niet best, maar de voormalige gloeilampengrootmacht zit wel in de lucratieve business van gezondheidsapparatuur.

Als Philips zijn imago weet te herstellen, kan dat positief voor de koers zijn. Met het genoemde certificaat wordt onbeperkt geprofiteerd van een koersstijging van het aandeel Philips.

Wel betaalt de belegger met een prijs iets boven de 40 euro ongeveer 5% meer dan de koers van het aandeel. Daarbij is in juni 2023 echter aflossing verzekerd op een koers van 41,30 euro.

Vertrouwen

En als het aandeel in juni 2023 hoger dan deze bonuskoers noteert, valt dat geheel aan de belegger in het certificaat toe. De minimale aflossing op 41,30 euro is wel onder de voorwaarde dat het aandeel gedurende de gehele looptijd niet onder de 23,40 euro zakt.

Alles kan natuurlijk, maar een belegger die minimaal enig vertrouwen in het concern (en de markt in het algemeen) heeft, ziet dit toch als voldoende bescherming.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie