Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Ander geluid van de Fed op komst

Het zal niet lang meer duren, totdat de Fed denkt aan de eerste renteverhogingen. Daarvoor wordt er eerst getaperd, zo voorspelt monetair econoom Edin Mujagic. Riemen vast!

Volgende maand valt de federale aanvulling van de WW-uitkering in de VS weg. Dankzij die steun behielden miljoenen Amerikanen, die als gevolg van de coronapandemie ontslag kregen, toch min of meer hetzelfde inkomen. De federale overheid vulde de werkloosheidsuitkering met 600 dollar per week aan. Die steun zette veel Amerikanen ertoe aan niet terug te keren naar hun oude werknemer of op zoek te gaan naar een andere baan. Het gevolg was dat vele Amerikaanse bedrijven de afgelopen maanden steen en been klaagden dat ze de openstaande vacatures niet konden invullen, simpelweg omdat niemand erop reageerde.

Het federale douceurtje is een belangrijke reden waarom het aantal nieuwe banen afgelopen maanden relatief laag is geweest. Met het aanstaande wegvallen van de aanvulling op de ww-uitkering, zal dat veranderen. Niet langer ontvangen veel Amerikanen meer uitkeringsgeld dan het loon in de periode voor corona. Nu ze er financieel flink op achteruit zullen gaan, is de kans groot dat er weer naar werk wordt gezocht, zeker nu het verbod op huisuitzettingen bij huur- of hypotheekachterstand is versoberd en over enige tijd waarschijnlijk helemaal zal vervallen.

Aan rentevoorwaarden voldaan

 

Ik houd er daarom rekening mee dat het aantal nieuwe banen de komende maanden behoorlijk zal zijn. Als dat aantal om en nabij een half miljoen per maand wordt, dan zal de werkloosheid in de VS in het voorjaar van 2022 wel eens zo ver kunnen zakken, dat aan de werkgelegenheidsvoorwaarde van de Fed is voldaan, waardoor de Amerikaanse centrale bank aanstalten kan maken om de officiële rente te verhogen.

De tweede voorwaarde om een renteverhoging daadwerkelijk te gaan overwegen, betreft de inflatie. Die is behoorlijk hoog in de VS, ruim 5 procent, maar de Fed meent dat die stijging van tijdelijke aard is, en vanaf eind dit jaar zal beginnen te dalen. De overtuiging dat dit zal gebeuren, kalft binnen het rentecomité echter langzaam af. Steeds meer leden beginnen te geloven dat de opgelopen inflatie geen tijdelijk verhaal is.

Zo zei James Bullard deze week nog steeds te verwachten dat de hoge inflatie iets terug zal zakken maar niet zo veel en niet zo snel als sommige van zijn collega’s denken. Ik vond dat een belangrijke opmerking ómdat het van Bullard kwam, niet bepaald iemand die als een monetaire havik geldt. Als Bullard gelijk krijgt, dan zou in de eerste maanden van 2022 ook aan de tweede voorwaarde van de Fed om zich op te maken om de rente te verhogen, worden voldaan.

Haviken de baas

 

Daar komt nog bij dat per 1 januari 2022 de jaarlijkse stoelendans in het rentecomité plaatsvindt. Aan het begin van elk jaar gaan de 4 stemmen die de presidenten van de regionale centrale banken hebben, van de ene groep van de regionale monetaire opperhoofden, naar de andere groep. Dit jaar houdt dat in dat drie duiven hun stemrecht overhandigen aan drie behoorlijke haviken. Als die laatsten worden geconfronteerd met pre-corona-achtige werkloosheidscijfers en een inflatie die bij lange na niet daalt naar het normale niveau, dan zullen zij zich sterk maken voor minstens een ander geluid zo niet een ander beleid.

Enfin, ik zie de Fed de rente volgend jaar niet veel verhogen, hooguit 2 keer, steeds met een kwartje. Belangrijker voor de financiële markten is dat een havikachtiger geluid van de Fed in de komende maanden, zeker vanaf de jaarwisseling, voor meer onzekerheid over het Fed-beleid in 2022 kan leiden. Dat de kans op renteverhogingen bijvoorbeeld aanmerkelijk hoger worden ingeschat. Het zou mij niet verbazen als dat tot meer volatiliteit in de aandelenkoersen gaat leiden, maar ook de langetermijnrentes onder opwaartse druk zal zetten.

Voordat het zover is, zullen beleggers waarschijnlijk eerst worden geconfronteerd met tapering, het verminderen van het opkopen van obligaties. Dat is immers het eerste dat de Fed zal aanpassen als de economische omstandigheden wijzigen. Dat voorzie ik voor eind dit jaar, wanneer de Fed ontdekt dat de gestegen inflatie sinds begin dit jaar toch geen tijdelijke aangelegenheid zal blijken te zijn.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie