Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

ECB komt met kerstcadeaus

Zowel Sinterklaas als kerst worden dit jaar in kleine kring gevierd. Maar niet alleen de kinderen worden verwend, beleggers krijgen ook grote cadeaus, bijvoorbeeld van de ECB, aldus Edin Mujagic.

We hadden al whatever it takes en we never precomit; dat zijn twee beloftes die de ECB heeft gemaakt. Het eerst betekent dat de bank er alles aan zal doen om de euro te redden en de tweede belofte houdt in dat ze nooit zullen aangeven wanneer een maatregel genomen zal worden.

Dat laatste is logisch, immers, wanneer een centrale bank in actie moet komen, is afhankelijk van de ontwikkelingen, ontwikkelingen waar ze geen controle over hebben. Sinds 29 oktober 2020 geldt  alleen nog whatever it takes.

Christine Lagarde, president van de ECB, heeft namelijk al gezegd dat de bank in december in actie zal komen.

Slechtere vooruitzichten

Het economisch herstel, dat in het derde kwartaal krachtig herstelde, heeft door de tweede coronagolf en lockdown-maatregelen in heel Europa tegenwind gekregen, aldus de Française.

De dienstensector is overduidelijk aan het vertragen, voegde Lagarde toe, en dat is een belangrijke opmerking: De dienstensector neemt het leeuwendeel van de economie voor zijn rekening namelijk.

De risico’s voor de groei zijn omlaag gericht en een aanzienlijke groeivertraging in het laatste kwartaal van het jaar is dan ook te verwachten. De lockdowns zorgen er ook voor dat de economische vooruitzichten verder verslechteren.

Allemaal mee eens

Waar de bank voorheen geen gelegenheid onbenut liet om te melden dat ze klaar staan het monetaire beleid verder te verruimen, mocht dat nodig zijn, gaan ze nu dus verder. Lagarde verwees naar de eigen ramingen over economische groei en inflatie. 

Die worden vier keer per jaar gepubliceerd, de laatste keer in december. Gezien de economische situatie is het zo goed als zeker dat die ramingen stukken somberder zullen zijn dan de laatste editie.

Hoewel…laat dat zo goed als zeker gerust weg, moet Lagarde hebben gedacht, want ze zegt dat die nieuwe ramingen een diepgaande heroverweging van het beleid mogelijk zullen maken. Alle bestuursleden – en Lagarde noemt dat keer op keer – vinden dat.

In meervoud

Dus dat de bank in december met nieuwe maatregelen komt, is zeker. We weten alleen niet precies welke en hoe groot ze zullen zijn, zegt Lagarde dus impliciet.

Dat dit een groot pakket kan worden, valt af te leiden uit de opmerkingen van Lagarde dat het bestuur alle instrumenten zal herijken. Om elke twijfel weg te nemen herhaalt ze keer op keer dat het om álle instrumenten gaat. Meervoud, dus. 

De bank heeft meerdere opkoopprogramma’s lopen, die allemaal een eigen naam hebben. De PEPP en PSPP bijvoorbeeld. Analisten zullen het ongetwijfeld hebben over welk programma de bank meer zal opvoeren, maar dat is grotendeels een academische discussie.

Feest in december

Het effect zal namelijk hetzelfde zijn; de ECB zal meer en waarschijnlijk langer staats- en bedrijfsobligaties opkopen. Zo bezien zou het niet verbazen als de markten vlak voor kerst een behoorlijk kerstcadeau zal krijgen van centrale bankiers.

De ECB vergadert op namelijk 10 december, gevolgd door de Fed op 15 en 16 december. De kans is groot dat ook de Fed het monetaire beleid verder zal verruimen.

Als dan bekend is wie de komende vier jaar in het Witte Huis zal wonen en of de president ook een meerderheid in beide kamers van het parlement zal hebben, kan een belangrijk deel van de onzekerheid wegvallen.

Eindejaarsrally?

Met ook een grote kans op meer nieuws over een coronavaccin, zou een eindejaarsaandelenrally niet verrassen.

Tot slot nog een paar opmerkingen naar aanleiding van de ....de ECB-bestuursvergadering. Ik wilde persconferentie schrijven, maar dat was het niet. Een persconferentie houdt in dat journalisten vragen stellen en het bestuur antwoord geeft.

Het ging bij de eerste vraag al mis. Lagarde besloot in plaats van op de vragen in te gaan, een samenvatting te geven van de verklaring die ze vlak daarvoor had voorgelezen. 

Niet transparant

En iets later reageerde ze op een vraag met: "Ik ga jullie een stuk van de verklaring voorlezen, ik houd van lezen," om vervolgens inderdaad tekst voor te lezen die alle journalisten voor zich hadden. 

En om het helemaal lachwekkend te maken, noemde ze ook elke komma uit dat stukje tekst. Het was echt een soort Man bijt Hond meets Van Kooten en de Bie-aflevering. Het was een bespotting van de transparantie en de overheid, waar de bank zo prat op gaat.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

China; opnieuw lieveling van beleggers?