Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Laat u niet meeslepen door (corona)angst

Het coronavirus heeft zeker een negatieve impact op de economie wereldwijd. Maar dat zal maar tijdelijk zijn. China start alweer op en overheden zullen extra stimuleren, aldus Edin Mujagic. Geen paniek dus.

Ondanks alle preventiemaatregelen, duikt het coronavirus in steeds meer landen op. Onder beleggers rijst de angst voor economische schade en zelfs recessie. 

Economische schade treedt op twee manieren op.

  • Consumptie: Door de sluitingen van winkels en (in)reisverboden in grote delen van China, blijven consumenten thuis. Dit raakt ook westerse bedrijven die veel verkopen in China. Duitsland is een voorbeeld.
  • Productie: Veel bedrijven in het Westen, denk bijvoorbeeld aan autofabrieken in Duitsland, slaan productieonderdelen niet meer op grote schaal in eigen opslagruimtes op. Die komen uit verschillende landen, precies wanneer ze nodig zijn. China is één van de belangrijkste onderdelenleveranciers. Door restricties en het feit dat veel fabrieken in China dicht zijn (geweest), is dat aanvoerproces verstoord.

Bedrijven hebben onderdelen voor enkele weken op voorraad, maar niet langer. Onderdelen worden doorgaans per schip naar Europa gebracht. Veel schepen zijn vóór de uitbraak van het virus uitgevaren, waardoor tekorten aan onderdelen vertraagd zullen optreden.

Economische krimp

Omdat China het middelpunt is van de uitbraak, zullen de economische gevolgen daar het grootst zijn, maar ook hier zal een negatieve impact voelbaar zijn in de eerste helft van het jaar. Omdat de economische groei in Europa al voor de uitbraak van het corona-virus vertraagde, kan dat in sommige landen tot tijdelijke krimp leiden. Denk aan aan Italië, Frankrijk en Duitsland.

De kans is groot dat het negatieve effect op de groei tijdelijk is. De virusuitbraak zal uiteindelijk stoppen. De vergelijking met het SARS-virus in 2003 ligt voor de hand. Ook toen was er tijdelijk een negatief effect op de groei en op de financiële markten te zien, maar na enkele maanden trokken beide weer hard aan.

De Chinese overheid zal nog meer groeibevorderende maatregelen nemen, omdat er meer op het spel staat dan alleen economische groei. MKB-bedrijven hebben het lastig. Ze zijn goed voor ruim 80% van alle banen.

Inhaalslag in China

Als er veel bedrijven omvallen, zal dat tot een oplopende werkloosheid leiden, waarna sociale onrusten op de loer liggen. Veel MKB-bedrijven kunnen het hooguit enkele maanden uithouden en de regering in Beijing weet dat maar al te goed.

Inmiddels normaliseert het productieproces in China langzaam. Steeds meer bedrijven openen hun deuren weer. Verscheidene enquêtes wijzen uit dat Chinese consumenten van plan zijn een inhaalslag te maken wat hun bestedingen betreft.

In China stapelen containers zich op in de belangrijkste havens, bij gebrek aan schepen. Met de terugkeer van werknemers worden de achterstanden in een rap tempo weggewerkt. Sommige havens verwerken cargo zelfs sneller dan ooit. Schepen meren weer aan.

Ruimer begrotingsbeleid

Wat de economie verliest in de eerste maanden van dit jaar, kan wel eens goedgemaakt worden in de rest van het jaar. Hetzelfde geldt voor de stilgevallen productie. Die inhaalslag stuwt de groei.

Daarnaast is er nog een gunstig effect te verwachten. Als de economie onder druk staat, kan dat overheden in Europa ertoe aanzetten de economie te stimuleren via een ruimer begrotingsbeleid.

In Hongkong gebeurt dat op een heel nieuwe manier: daar krijgen volwassenen éénmalig ruim 1.000 euro om uit te geven.

Ook voor Duitsland

Wat voor Europa zoden aan de dijk zou zetten, is als Duitsland dat in een of andere vorm ook doet. Het coronavirus kan het laatste zetje zijn voor de regering in Berlijn om daadkrachtiger in actie te komen.

De uitbraak van het corona-virus hoeft dus niet per definitie uit te monden in een recessie. De verkoopgolven op de markten hebben zo langzamerhand meer weg van paniek en angst dan dat ze rationeel zijn. En angst is, zoals bekend, een slechte raadgever.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie