iShares IV Public Limited Company iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

Koers

Laatste transactie koers 7,05
Vorige transactie koers 7,06
Verschil t.o.v. vorige koers 0,00 (-0,03)

Doelstelling

De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de NASDAQ Biotechnology Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in aandeleneffecten (bv. aandelen) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestatie van bedrijven die aan de NASDAQ-aandelenmarkt zijn genoteerd, als biotechnologie- of farmaceutisch bedrijf zijn geclassificeerd op basis van hun Industry Classification Benchmark (ICB) en ook aan andere toelatingscriteria voldoen zoals bepaald door NASDAQ, Inc. (de Indexaanbieder), inclusief minimale marktkapitalisatie en liquiditeitsvereisten. Marktkapitalisatie is de aandelenkoers van het bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen. Liquide effecten kunnen in normale marktomstandigheden gemakkelijk op de markt worden gekocht en verkocht. De Index wordt gewogen door een aangepaste marktkapitalisatiemethodologie, zoals bepaald door de Indexaanbieder, zodat de maximale weging van een Indexcomponent niet meer bedraagt dan 8%, met niet meer dan vijf effecten op deze limiet. De weging boven de limiet van een effect wordt proportioneel verdeeld tussen de overige effecten die deel uitmaken van de Index. Dit proces wordt zo nodig herhaald tot de uiteindelijke wegingen. Het Fonds wil de referentie-index repliceren door de aandelen te houden die deel uitmaken van de referentie-index, in vergelijkbare verhoudingen. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.

Fondskarakteristieken

Naam iShares IV Public Limited Company iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BYXG2H39
Type product
Investment category
Opstartdatum 19-10-2017 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,350000
Minimale inleg
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta

Rendementen (%)

1 dag
1 week
1 maand -3,43
3 maanden 8,06
1 jaar 37,96
2 jaar 36,90
3 jaar 47,36
5 jaar
YTD 3,76

Volatiliteit (%)

1 jaar 25,40
3 jaar 25,71
5 jaar 0,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,00
3 jaar 0,57
5 jaar 0,00

Grafiek