iShares IV Public Limited Company iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

Koers

Laatste transactie koers 4,69
Vorige transactie koers 4,81
Verschil t.o.v. vorige koers -0,11 (-2,38)

Doelstelling

De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de NASDAQ Biotechnology Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse, via het Fonds, streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in de aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestatie van bedrijven die aan de NASDAQ-aandelenmarkt zijn genoteerd, als biotechnologie- of farmaceutisch bedrijf zijn geclassificeerd op basis van hun Industry Classification Benchmark (ICB) en ook aan andere toelatingscriteria voldoen zoals bepaald door NASDAQ, Inc. (de Indexaanbieder), inclusief minimale marktkapitalisatie en liquiditeitsvereisten. Marktkapitalisatie is de aandelenkoers van het bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen. Liquide effecten kunnen in normale marktomstandigheden gemakkelijk op de markt worden gekocht en verkocht. De Index wordt gewogen door een aangepaste marktkapitalisatiemethodologie, zoals bepaald door de Indexaanbieder, zodat de maximale weging van een Indexcomponent niet meer bedraagt dan 8%, met niet meer dan vijf effecten op deze limiet. De weging boven de limiet van een effect wordt proportioneel verdeeld tussen de overige effecten die deel uitmaken van de Index. Dit proces wordt zo nodig herhaald tot de uiteindelijke wegingen. Het Fonds wil de referentie-index repliceren door de aandelen te houden die deel uitmaken van de referentie-index, in vergelijkbare verhoudingen. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de inkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. De aandelen zijn op een of meer aandelenbeurzen genoteerd en kunnen in een andere valuta dan de basisvaluta worden verhandeld. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) direct met het Fonds handelen in aandelen (of belangen in aandelen). Andere beleggers kunnen dagelijks handelen in aandelen (of belangen in aandelen) via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.

Fondskarakteristieken

Naam iShares IV Public Limited Company iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BYXG2H39
Type product
Investment category Aandelen (land) : VS
Opstartdatum 19-10-2017 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,35
Minimale inleg
Instap- 0,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta

Rendementen (%)

1 dag
1 week 6,59
1 maand -8,24
3 maanden -13,77
1 jaar -6,20
2 jaar -1,67
3 jaar
5 jaar
YTD -13,10

Volatiliteit (%)

1 jaar 17,49
3 jaar 0,00
5 jaar 0,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,05
3 jaar 0,00
5 jaar 0,00

Grafiek