Parvest Climate Impact Privilege

Koers

Laatste transactie koers 1.723,41
Vorige transactie koers 1.735,54
Verschil t.o.v. vorige koers -12,13 (-0,70)

Doelstelling

Het subfonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in aandelen en/of als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen uit welk land dan ook die een aanzienlijk deel van hun activiteiten op de milieumarkt verrichten (alternatieve energie, energiebesparing, waterbehandeling en -distributie, pollutiecontrole, afvalbeheer en daarmee verwante of verbonden sectoren) en die de principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid, milieuverantwoordelijkheid en corporate governance zoals uiteengezet in het Global Compact van de Verenigde Naties naleven, en ook in derivaten op dit type activa. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van het vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten en/of contanten, en, binnen een limiet van 15% van het vermogen, in schuldbewijzen van welke aard ook en, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.

Fondskarakteristieken

Naam Parvest Climate Impact Privilege
ISIN LU0406803147
Type product
Investment category Aandelen (sector) : Industrials
Opstartdatum 12-11-2009 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,10
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 3,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten 1,50%
Fondsmanager BNP Paribas Asset Management France
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 0,20
1 maand 0,97
3 maanden 0,00
1 jaar 9,98
2 jaar 15,21
3 jaar 31,58
5 jaar 60,53
YTD 22,06

Volatiliteit (%)

1 jaar 14,03
3 jaar 9,29
5 jaar 12,27

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,73
3 jaar 1,07
5 jaar 0,83

Grafiek