JPMorgan Funds Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) EUR

Koers

Laatste transactie koers 48,56
Vorige transactie koers 48,76
Verschil t.o.v. vorige koers -0,20 (-0,41)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds streeft naar een zo sterk mogelijke vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in een agressief beheerde portefeuille van Europese smallcap-bedrijven. Beleggingsbeleid: Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt belegd in aandelen van smallcap-bedrijven die zijn gevestigd in een Europees land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. De beurswaarde is de totale waarde van de aandelen van een onderneming en kan wezenlijk fluctueren in de tijd. Smallcap-bedrijven zijn bedrijven waarvan de beurswaarde op het tijdstip van aankoop binnen de bandbreedte van de beurswaarden van bedrijven in de Benchmark voor het Sub-Fonds ligt. Het Sub-Fonds maakt gebruik van een beleggingsproces op basis van systematische belegging in aandelen met specifieke stijlkenmerken zoals waarde, kwaliteit, momentum in prijs en winstontwikkeling. Historisch onderzoek heeft aangetoond dat zulke effecten over een marktcyclus uitstekend kunnen presteren, aangezien deze gebruikmaken van de psychologische factoren (de cognitieve en gedragsvooroordelen bij beleggers) in aandelenmarkten. zoals overmatig vertrouwen, de verwachting dat de winst van een effect oneindig zal blijven groeien, verliesaversie en de terughoudendheid van een belegger om een effect met een dalende koers te kopen. Het Sub-Fonds kan beleggen in activa die in elke valuta kunnen luiden en de valutapositie kan worden afgedekt. Voor afdekkingsdoeleinden en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Inkoop en handel: Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Beslissingsbevoegdheid van het beheer: Het staat de vermogensbeheerder vrij om namens het Sub-Fonds naar eigen inzicht beleggingen te kopen en te verkopen binnen de beperkingen van de Doelstelling en het Beleggingsbeleid. Benchmark: De benchmark van de Aandelenklasse is Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net). De benchmark is een maatstaf voor het rendement van de aandelenklasse. Het is mogelijk dat de portefeuille van het Sub- Fonds weinig overeenkomsten vertoont met zijn benchmark. Uitkeringsbeleid: Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. Portefeuilletransactiekosten: De beleggingsstrategie die wordt gehanteerd om dit Sub-Fonds te beheren, is gericht op het genereren van een hoger rendement. Een gevolg van deze beleggingsstrategie is dat het volume van de transacties, en daarmee de omvang van de transactiekosten, aanzienlijk is. De transactiekosten van de portefeuille worden betaald uit het vermogen van het fonds. Zij komen bovenop de lasten die uiteengezet zijn in de paragraaf Lasten. De grafiek in de paragraaf ‘Resultaten uit het verleden’ toont het rendement van het Sub-Fonds inclusief de portefeuilletransactiekosten. Aanbeveling: Het Sub-Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website raadplegen: www.jpmorganassetmanagement.com.

Fondskarakteristieken

Naam JPMorgan Funds Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) EUR
ISIN LU0210072939
Type product
Investment category Aandelen (regio) : Euroland small & midcaps
Opstartdatum 17-1-2006 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,50
Minimale inleg USD 35.000,00
Instap- 5,00
Uitstap- 0,50
Switchkosten 1,00%
Fondsmanager J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag -0,41
1 week 1,78
1 maand 4,18
3 maanden 9,99
1 jaar 18,99
2 jaar 6,17
3 jaar 31,60
5 jaar 70,69
YTD 25,03

Volatiliteit (%)

1 jaar 12,49
3 jaar 13,23
5 jaar 15,47

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,55
3 jaar 0,75
5 jaar 0,75

Grafiek