Goldman Sachs Funds SICAV Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base Shares (Acc.)

Koers

Laatste transactie koers 15.722,70
Vorige transactie koers 15.869,47
Verschil t.o.v. vorige koers -146,77 (-0,92)

Doelstelling

Het doel van de portefeuille is het realiseren van kapitaalgroei op lange termijn. De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten gerelateerd aan Japanse bedrijven. Deze bedrijven zijn ofwel gevestigd in Japan of realiseren aldaar het grootste deel van hun winst of inkomsten. De portefeuille kan ook beleggen in bedrijven die elders in de wereld zijn gevestigd. De Portefeuille zal doorgaans beleggen in 25-40 bedrijven. De portefeuille zal ten hoogste een derde van zijn vermogen beleggen in obligaties uitgegeven door bedrijven of regeringen, converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten), geldmarktinstrumenten en niet aan aandelen gerelateerde instrumenten. De portefeuille kan gebruikmaken van derivaten ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, als hulp bij het beheren van risico's en voor beleggingsdoelstellingen om een hoger rendement na te streven. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. Aandelen in de portefeuille kunnen dagelijks op verzoek worden verzilverd. De benchmark is de TOPIX Index (JPY). Mogelijk zal rekening worden gehouden met deze benchmark (in de basisvaluta van de portefeuille) bij het beheer van de portefeuille. U dient zich er echter van bewust te zijn dat dit mogelijk niet het geval is en dat de opbrengsten wezenlijk kunnen afwijken van het rendement van de gespecificeerde benchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging.

Fondskarakteristieken

Naam Goldman Sachs Funds SICAV Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base Shares (Acc.)
ISIN LU1217870671
Type product
Investment category Aandelen (land) : Japan
Opstartdatum 27-5-2015 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 1,500000
Minimale inleg JPY 500.000,00
Instap- 5,500000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta JPY

Rendementen (%)

1 dag
1 week -2,09
1 maand -6,72
3 maanden -8,99
1 jaar -11,05
2 jaar 10,38
3 jaar 29,64
5 jaar 50,19
YTD -20,51

Volatiliteit (%)

1 jaar 15,61
3 jaar 16,94
5 jaar 15,96

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,99
3 jaar 0,25
5 jaar 0,43

Grafiek