Goldman Sachs Funds SICAV Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class I Shares (Acc.) (EUR-H

Koers

Laatste transactie koers 133,86
Vorige transactie koers 134,01
Verschil t.o.v. vorige koers -0,15 (-0,11)

Doelstelling

Voor beleggers die een hoog totaalrendement nastreven uit inkomsten en kapitaalgroei via beleggingen in vastrentende effecten van emittenten in opkomende landen Elke Fixed Income Portefeuille zal onder normale marktomstandigheden ten minste twee derde van de activa (met uitzondering van kassaldo's en liquide middelen) beleggen in obligaties, en tot een derde van hun activa in andere effecten en instrumenten en niet aan obligaties gerelateerde Toegestane Fondsen, en niet meer dan een kwart van haar activa in converteerbare effecten. De Fixed Income Portefeuilles (met uitzondering van de Global High Yield Portefeuille) beleggen niet in aandelen en instrumenten gerelateerd aan aandelen (met uitzondering van (i) aandelen in andere Toegestane Fondsen die zelf niet beleggen in aandeleneffecten en (ii) instrumenten die ontvangen worden in het kader van een herstructurering of vergelijkbare gebeurtenis. (De Global High Yield Portefeuille mag tot maximaal een tiende van de activa beleggen in aandelen of effecten gerelateerd aan aandelen). Onder normale marktomstandigheden zal elke Fixed Income Portefeuille haar activa (met uitzondering van kassaldo’s en liquide middelen) voornamelijk beleggen in de effecten van uitgevende instellingen die gevestigd zijn in het land/gebied, actief zijn in de sector en/of met de marktkapitalisatie waarnaar wordt verwezen in de naam van de Portefeuille.

Fondskarakteristieken

Naam Goldman Sachs Funds SICAV Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Class I Shares (Acc.) (EUR-H
ISIN LU0622306495
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Opstartdatum 17-5-2011 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,700000
Minimale inleg EUR 1.000.000,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager Goldman Sachs Asset Man.Gl.Serv.Ltd.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week -0,19
1 maand -4,10
3 maanden -7,20
1 jaar -17,18
2 jaar -10,30
3 jaar -9,83
5 jaar -5,63
YTD -16,09

Volatiliteit (%)

1 jaar 8,10
3 jaar 11,92
5 jaar 9,45

Sharpe ratio (%)

1 jaar -2,04
3 jaar -0,26
5 jaar -0,09

Grafiek