BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond Privilege

Koers

Laatste transactie koers 121,86
Vorige transactie koers 122,03
Verschil t.o.v. vorige koers -0,17 (-0,14)

Doelstelling

Het subfonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in niet-staatsobligaties van beleggingskwaliteit en/of als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgedrukt in welke valuta dan ook en die zijn uitgegeven door ondernemingen met hoofdkantoor in de Europese Unie of die een aanzienlijk deel van hun activiteiten in de Europese Unie verrichten, en die criteria inzake duurzame ontwikkeling naleven, waaronder maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of milieuverantwoordelijkheid en/of corporate governance, alsook in derivaten op dit type activa. Als de ratingcriteria niet langer zijn vervuld, zal de Beheerder de samenstelling van de portefeuille onmiddellijk aanpassen in het belang van de aandeelhouders. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.

Fondskarakteristieken

Naam BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond Privilege
ISIN LU0265308063
Type product
Investment category Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Opstartdatum 18-12-2006 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,40
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 3,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten 1,50%
Fondsmanager BNP Paribas Asset Management France
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag
1 week 0,11
1 maand 0,07
3 maanden -0,16
1 jaar 6,31
2 jaar 3,06
3 jaar 7,02
5 jaar 10,13
YTD 6,08

Volatiliteit (%)

1 jaar 2,48
3 jaar 2,35
5 jaar 2,71

Sharpe ratio (%)

1 jaar 2,70
3 jaar 1,12
5 jaar 0,83

Grafiek