Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege

Koers

Laatste transactie koers 105,78
Vorige transactie koers 105,87
Verschil t.o.v. vorige koers -0,09 (-0,09)

Doelstelling

Dit subfonds belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in een beperkt aantal obligaties en schuldeffecten of andere vergelijkbare effecten die zijn uitgegeven door opkomende landen (zijnde de landen die voor 1 januari 1994 geen lid waren van de OESO en Turkije) of door bedrijven die worden gekenmerkt door een solide financiële structuur en/of potentieel voor winstgevende groei die gevestigd zijn in of het merendeel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in deze landen, en in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en, binnen de grens van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.

Fondskarakteristieken

Naam Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege
ISIN LU0823390439
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Opstartdatum 30-11-2012 0:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerskosten (%) 0,75
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 3,00
Uitstap- 0,00
Switchkosten 1,50%
Fondsmanager BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag 0,34
1 week 0,28
1 maand 3,29
3 maanden 4,73
1 jaar 7,61
2 jaar 6,06
3 jaar 13,40
5 jaar 1,41
YTD 11,19

Volatiliteit (%)

1 jaar 6,12
3 jaar 7,17
5 jaar 11,50

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,70
3 jaar 0,63
5 jaar 0,42

Grafiek