SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Koers

Laatste transactie koers 29,62
Vorige transactie koers 29,62
Verschil t.o.v. vorige koers 0,00 (0,00)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling Het fonds wil de performance volgen van de in euro luidende bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg 0-3 Euro Corporate Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren vastrentende obligaties van investment-gradekwaliteit (uitgedrukt in euro), die een resterende looptijd hebben van minder dan drie jaar. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
ISIN IE00BC7GZW19
Type product
Investment category Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Opstartdatum 27-8-2013 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,200000
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,02
1 week 0,42
1 maand 0,94
3 maanden 1,69
1 jaar 1,62
2 jaar -1,70
3 jaar -1,92
5 jaar -0,87
YTD 2,02

Volatiliteit (%)

1 jaar 1,38
3 jaar 1,51
5 jaar 1,96

Sharpe ratio (%)

1 jaar 1,37
3 jaar -0,19
5 jaar 0,08

Grafiek