SPDR ICE BOFAML0-5YEM DL GO.BD

Koers

Laatste transactie koers 24,84
Vorige transactie koers 24,69
Verschil t.o.v. vorige koers 0,15 (0,59)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van de markt voor kortlopende (0-5 jaar) in USD uitgegeven staatsobligaties van opkomende markten. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren in US dollar luidende staatsobligaties van opkomende markten met een beursnotering op de Amerikaanse thuismarkt en de markt voor eurobonds. Om in aanmerking te komen moeten de effecten luiden in Amerikaanse dollars en een resterende looptijd hebben van minder dan 5 jaar, een vaste coupon en een uitstaande nominale waarde van minstens US $ 500 miljoen. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: ICE Data Indices, LLC ("ICE Data Indices") en zijn indices mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt voor enig ander doel. De data van ICE Data Indices worden geleverd “ALS ZODANIG”. ICE Data Indices, de daarmee verbonden ondernemingen en zijn externe leveranciers verlenen geen garanties, hebben dit verslag niet opgesteld noch goedgekeurd, aanvaarden geen aansprakelijkheid en bevelen SSGA niet aan of garanderen noch bevelen de producten ervan aan en houden er ook geen toezicht op. Raadpleeg het supplement voor het Fonds voor de volledige inhoud van de disclaimer.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR ICE BOFAML0-5YEM DL GO.BD
ISIN IE00BP46NG52
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Opstartdatum 12-11-2014 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,420000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,08
1 week 2,20
1 maand 1,58
3 maanden 2,23
1 jaar -0,96
2 jaar -3,46
3 jaar 4,25
5 jaar 5,37
YTD 0,60

Volatiliteit (%)

1 jaar 6,52
3 jaar 6,12
5 jaar 5,91

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,15
3 jaar 0,28
5 jaar 0,20

Grafiek