SPDR REF.GBL CONV.BD U.ETF

Koers

Laatste transactie koers 40,52
Vorige transactie koers 40,27
Verschil t.o.v. vorige koers 0,24 (0,61)

Doelstelling

Het fonds streeft ernaar de performance van de Refinitiv Qualified Global Convertible Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten de belegbare wereldwijde markt voor converteerbare obligaties (inclusief verplicht converteerbare obligaties en eeuwigdurende converteerbare obligaties). Kwalificerende vastrentende effecten kunnen investment grade (hoge kwaliteit) of niet-investment grade zijn, of geen rating hebben, kunnen uitgegeven zijn met vaste of variabele rente en moeten voldoen aan minimumeisen qua omvang in de lokale valuta. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Deze aandelencategorie Acc is beschikbaar gesteld om wisselkoersschommelingen tussen de valuta van deze aandelencategorie en de valuta’s waarin de onderliggende activa van het fonds luiden, te beperken. De aandelencategorie wordt afgedekt naar de EUR en zou daarom de overeenkomstige afgedekte versie van de index (Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index) nauwkeuriger moeten volgen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR REF.GBL CONV.BD U.ETF
ISIN IE00BNH72088
Type product
Investment category Converteerbare obligaties : Wereld
Opstartdatum 14-10-2014 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,500000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 2,26
1 maand 2,93
3 maanden -0,47
1 jaar 4,20
2 jaar -8,16
3 jaar -1,71
5 jaar 35,14
YTD 7,93

Volatiliteit (%)

1 jaar 9,49
3 jaar 9,56
5 jaar 12,34

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,43
3 jaar -0,02
5 jaar 0,52

Grafiek