SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond

Koers

Laatste transactie koers 52,71
Vorige transactie koers 52,15
Verschil t.o.v. vorige koers 0,56 (1,08)

Doelstelling

Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren obligaties uitgegeven door overheden van opkomende landen. Dit kunnen effecten zijn met vaste of variabele rente; deze effecten mogen van investment-gradekwaliteit (hoge kwaliteit) of van lagere kwaliteit dan investment grade zijn. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit

Fondskarakteristieken

Naam SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond
ISIN IE00B4613386
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Opstartdatum 13-5-2011 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,550000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta USD

Rendementen (%)

1 dag 1,08
1 week 1,49
1 maand 2,98
3 maanden 3,11
1 jaar 1,25
2 jaar -7,13
3 jaar -9,92
5 jaar -1,71
YTD 1,50

Volatiliteit (%)

1 jaar 5,90
3 jaar 5,32
5 jaar 7,93

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,01
3 jaar -0,65
5 jaar -0,06

Grafiek