Add Value Fund

Koers

Laatste transactie koers 93,35
Vorige transactie koers 95,49
Verschil t.o.v. vorige koers -2,14 (-2,24)

Doelstelling

Het Add Value Fund (het “Fonds”) belegt uitsluitend in beursgenoteerde Nederlandse kleine- en middelgrote ondernemingen, de zogenaamde small- en midcaps met een beurswaarde van minimaal € 20 miljoen en ten hoogste € 7,5 miljard. De ondernemingen zijn genoteerd op NYSE Euronext te Amsterdam of een ander erkend handelsplatform. Het Fonds belegt niet in vastgoed- of andere beleggingsfondsen.Ten aanzien van ondernemingen waarvan de aandelen op enig moment promoveren van de Amsterdam Midkap-index naar de AEX-index, geldt dat indien het Fonds een positie in een dergelijke onderneming houdt vóór de promotie naar de AEX-index, zij gerechtigd is deze positie te beheren als elke andere positie uit de portefeuille. De Beheerder voert een actief beleggingsbeleid en hanteert daarbij geen benchmark. Dit beleid steunt op zelfstandige research naar de ondernemingen uit het beleggingsuniversum. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de research van derden om tot een optimaal mogelijke oordeelsvorming te komen. Het rendement van het Fonds kan door de gekozen beleggingsstrategie niet direct tegen een index worden afgezet. Slechts in incidentele gevallen wordt gebruikt gemaakt van derivaten. Het Fonds neemt geen short posities in en leent evenmin (delen van) aandelenposities uit aan derden.Het gebruik van effectenkrediet tot een maximum van 20% van het belegd vermogen blijft beperkt tot die situaties waarin voor een korte periode overbruggingskrediet benodigd is. Wel kan besloten worden, afhankelijk van de beleggingsvisie, een deel, tot een maximum van 75% van het vermogen in liquide middelen aan te houden.

Fondskarakteristieken

Naam Add Value Fund
ISIN NL0009388743
Type product
Investment category Aandelen (land) : Nederland small & midcaps
Opstartdatum 1-2-2007 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Beheerskosten (%) 1,750000
Minimale inleg 1 stuks
Instap- 0,500000
Uitstap- 0,500000
Switchkosten
Fondsmanager Add Value Fund Management B.V.
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag -2,24
1 week -1,29
1 maand 5,11
3 maanden -2,06
1 jaar 13,60
2 jaar 3,99
3 jaar 58,19
5 jaar 123,27
YTD 20,87

Volatiliteit (%)

1 jaar 21,43
3 jaar 21,14
5 jaar 23,11

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,82
3 jaar 0,86
5 jaar 0,76

Grafiek