Nieuws

Rente van 3% tot 5% is normaal voor de VS

Robert Tipp van PGIM verbaast zich over al die beleggers die paniek voelen bij een Amerikaanse kapitaalmarktrente van 4,5%. Die rentestand is volgens hem niet meer dan normaal en helemaal niet zo slecht voor beleggingen.

De stijging van de Amerikaanse kapitaalmarktrente neemt absurde vormen aan. Of toch niet? In zekere zin is allebei waar. Het tempo van de rentestijging is inderdaad abnormaal, maar het niveau waar we nu op zitten is doodgewoon, zegt Robert Tipp, hoofd Global Bonds bij PGIM.

Hij verwijst naar de laatste 150 jaar van de Treasurymarkt. Daaruit blijkt dat de rente op een 10-jarige Amerikaanse staatslening het grootste deel van de tijd laveerde tussen 3% en 5%.

Met 4,57% (stand vorige week vrijdag) zitten we momenteel aan de bovenkant van de bandbreedte, maar niet erbuiten. Van een extreem hoog niveau is dus geen sprake.

Rente 2008-2022 was abnormaal laag

De rente de afgelopen 15 jaar (sinds de kredietcrisis) was daarentegen wel absurd laag. Dat had te maken met een aantal factoren die de economische groei en inflatie structureel naar beneden duwden, inclusief relatief spaarzame overheden. Maar daar is met corona een einde aan gekomen.

Wat nu?

De “one million dollar question” voor beleggers is: Waar gaat de rente heen?

Vallen we terug naar het abnormaal lage niveau van voor corona? Gaan we door het dak van de 5% heen en krijgen een herhaling van de jaren 70 toen de rente opliep tot percentages van meer dan 14%? Of is er misschien een kans dat we ergens settelen tussen 3 en 5%?

Pandemie

Tipp refereert ook hier weer aan de geschiedenis. Daaruit blijkt dat pandemieën, zoals corona, vaak gevolgd worden door een periode van hoge groei en lage reële rendementen op obligaties. Een goed voorbeeld waren de Roaring Twenties in de vorige eeuw die volgden op de Spaanse griep.

Maar elke pandemie is anders. Zo was er voor Covid-19 al snel een vaccin en waren overheden en centrale banken er als de kippen om met steunpakketten te voorkomen dat de economie zou instorten. Dat was bij eerdere epidemieën niet het geval.

Voorzichtige centrale banken 

Een factor waar Tipp dit keer veel waarde aan hecht, is de rol van centrale banken. Hij denkt dat centrale banken beseffen dat ze heel voorzichtig moeten zijn.

Aan de ene kant bestaat er bij hen de wens om de economie een klein duwtje te geven als die richting een recessie beweegt. Aan de andere kant zijn ze zich bewust van het gevaar dat (hoge) inflatieverwachtingen zich diep in de maatschappij verankeren. 

Tipp denkt dat dit zich zal vertalen in een politiek van kleine stappen. De korte rente, die in de VS momenteel boven de 5% ligt, zal volgend jaar hoogstens een tikje worden verlaagd. De lange rente zal ondertussen meebewegen met de (hopelijk gedempte) inflatieverwachtingen.

Solide rendement

Voor obligatiebeleggers zou deze constellatie solide rente-inkomsten betekenen, met misschien een beetje koerswinst.

Tipp gaat uit van "single-digit" rendementen op obligaties met een hoge credit rating. Voor beleggers die meer risico durven nemen met investment grade of high yield, lonken rendementen richting de 10%.

Met dat soort rendementen zijn de bittere jaren 2021 tot en met 2023 snel vergeten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie