Nieuws

Van geldmarktfondsen naar langlopende obligaties

Veel beleggers zijn door de economische en politieke onzekerheid gevluch in cash en geldmarktfondsen. De geschiedenis leert dat dit niet de beste keuze is als de rente (zoals nu) zijn hoogtepunt nadert. Langlopende obligaties met een hoge rating zijn dan volgens Capital Group dan een betere strategie.

Hoge inflatie, geopolitieke spanningen en een hoge rente hebben mensen doen vluchten naar cash en geldmarktfondsen, weg van aandelen en obligaties.

Dat klinkt logisch. Geldmarktfondsen leveren tegenwoordig immers een forse rente op zonder risico. Toch moeten beleggers volgens Capital Group niet te lang blijven hangen in hun lethargie, want op de lange termijn is “vechten beter dan vluchten”. Obligaties vormen een goed startpunt voor dat gevecht.

Kantelpunt bereikt

“Recessies zijn altijd positief voor obligaties. Er wordt op zulke momenten geprofiteerd van renteverlagingen door centrale banken en kunnen een krachtige defensieve hedge vormen binnen de portefeuille”, stelt investment director Haran Karunakaran van Capital Group. 

“2022 was een slecht jaar voor obligaties vanwege de stijgende rente. Beleggers waren duidelijk beter af in geldmarktfondsen. Maar nu de rentecycli overal ter wereld hun hoogtepunten naderen, hebben we een kantelpunt bereikt. De geschiedenis wijst uit dat dit momenten zijn om te investeren in vastrentende waarden.”

"Nu de rentecycli overal ter wereld hun hoogtepunten naderen, hebben we een kantelpunt bereikt"

Korte rente daalt sneller

Een belangrijk punt dat Karunakaran wil maken, is dat de rente op geldmarktfondsen de neiging heeft snel te dalen, zodra de rentecyclus over zijn top is. “Tijdens de laatste vijf rentecycli zakte de rente op een 3-maandslening gemiddeld met 2,2 procentpunt in de 18 maanden na de laatste renteverhoging door de Fed.” Als dat nu gebeurt, zou dat een val betekenen van 5,4% naar 3,2%.

De rente op obligaties met een hoge kredietwaardering en een lange looptijd daalt doorgaans veel langzamer. Het gevolg is dat het verschil in rente snel afneemt.

Timing is wel/niet belangrijk

Er wordt gezegd dat het proberen te timen van de markt een slecht idee is. Maar het moment van instappen doet er natuurlijk wel toe. Bij eerdere rentecycli zaten de grootste winsten voor obligaties in de eerste 10 maanden na het bereiken van de rentetop. 

Historisch gezien preseteerden investment grade obligaties cumulatief 16% beter dan geldmarktfondsen in de eerste 3 jaar na het bereiken van de rentetop. De helft van de extra opbrengsten werd gerealiseerd in de eerste 10 maanden. 

Uiteraard herhaalt de geschiedenis zich nooit exact. Het is ook onmogelijk om te weten wanneer de rentetop precies bereikt is. Volgens Capital Group is het echter beter om te vroeg in te stappen dan te laat.

"Het is beter om te vroeg in te stappen dan te laat"

Grootste risico

Het grootste obligatierisico is volgens Karunakaran dat de situatie van 2022 zich herhaalt en dat de inflatie weer toeneemt in plaats van afneemt. In dat geval zijn geldmarktinstrumenten de uitgelezen veilige haven.

Er zijn echter maar weinig analisten die dat voorspellen. "Historisch gezien zou dat ook bijzonder zijn, want de huidige rentecyclus duurt nu al langer dan gemiddeld."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie