Nieuws

Extreem weer heeft dit jaar al 0,6% groei gekost

Het extreem hete weer heeft dit jaar al 0,6% economische groei gekost. Volgens Allianz moeten we ons beter aanpassen. Veel beter zal het met de weersomstandigheden niet worden.

Met het regenachtige weer in Noord-Europa zou je het niet zeggen, maar het was in juli weer extreem heet in de wereld. Zuid-Europa, Noord-Amerika en China bereikten recordtemperaturen met hoge kosten voor de economie, schrijft verzekeringsmaatschappij Allianz in een rapport.

Volgens Allianz heeft de hittegolf de economie dit jaar al met ongeveer 0,6% gedrukt. De nadelige gevolgen variëren van -0,1% in Frankrijk tot -1,6% in China. Het was overigens niet alleen warm in juli. In juni werden ook al verschillende records gebroken en de wereldzeeën waren in april en mei niet eerder zo warm.

Reële economische effecten

Aan de economische effecten van global warming wordt vaak minder aandacht besteed. Toch zijn de effecten reëel en groot. Het gaat om directe kosten - zoals bosbranden, overstromingen en droogtes - en indirecte kosten door een verlies aan productiviteit. Dat geldt met name voor onderontwikkelde landen.

Rijke westerse landen zijn vaak beter in staat om productieverliezen op een plaats elders te compenseren. Ze kunnen zich beter wapenen tegen de hitte met bijvoorbeeld airconditioning en bewateringssystemen, en ze kunnen infrastructurele schade makkelijker en sneller repareren.

32 graden

Toch mag ook in het Westen de impact van hitte op de productiviteit niet worden onderschat. "Een dag met een temperatuur van boven de 32 graden Celsius heeft hetzelfde effect als een halve dag met stakingen", schrijft Allianz.

"Een dag met een temperatuur van boven de 32 graden Celsius heeft hetzelfde effect als een halve dag met stakingen"

De verzekeraar wijst op een onderzoek waaruit blijk dat een zo'n hete dag de productiviteit van fysieke arbeid met 40% reduceert. Gaat de temperatuur naar 38 graden, dan loopt dat op tot twee derde (66%).

Een ander onderzoek in de VS wijst uit dat een enkele dag warmer dan 32 graden de totale loonsom in een jaar verlaagt met 0,04%.

Wen er maar aan

Allianz denkt dat het cruciaal is dat we ons zo goed mogelijk aanpassen aan de nieuwe situatie. Denk bijvoorbeeld aan vaker in de ochtend werken of juist ‘s avonds laat.

Er kan nog veel worden verbeterd in de stadsplanning (meer bomen, water, groene daken, overdekkingen, etc.) en de bouw in het algemeen.

Gebouwen en woningen moeten niet alleen energie-efficiënt zijn de in de winter, maar ook in de zomer. Voor dat alles is natuurlijk veel (groene) elektriciteit nodig.

Meer productie in de winter 

Klimaatopwarming is niet alleen maar negatief. Het eerlijke verhaal is dat in de winter de productiviteit kan stijgen. De negatieve gevolgen vallen daardoor per saldo over het hele jaar lager uit, maar ze blijven aaznienlijk en ze nemen toe.

Het advies van Allianz is tweeledig. Op de korte termijn moet er meer gedaan worden aan preventie en waarschuwingsmechanismen voor bijvoorbeeld stormen en hittegolven.

Op de lange termijn zit de aanpassing hem in groene steden, slimme werktijden en investeringen in klimaatvriendelijke gebouwen en infrastructuur voor zomer én winter.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie