Nieuws

Energiehonger van de ICT-sector is een probleem

De ICT-sector moet werk maken van een efficiënter energieverbruik want anders blijft een CO2-neutrale wereld ver weg. Eerste prioriteit: het aanpakken van het mijnen van cryptomunten.

De informatie- en communicatietechnologiesector (ICT) is een van de drijvende krachten achter de wereldeconomie. ICT ondersteunt de digitale transformatie, zorgt voor innovaties en globale samenwerkingsverbanden. Maar er is ook een nadeel. De sector is een van de grootste uitstoters van CO2.

Veel mensen beseffen dat niet, maar de ICT-sector stoot evenveel broeikasgassen uit als de luchtvaart, en dat is nog afgezien van de cryptomijnen, die grote hoeveelheden elektriciteit verbruiken.

"De ICT-sector stoot evenveel broeikasgassen uit als de luchtvaart"

Het wereldwijde aandeel van de ICT-sector in de CO2-emissies lag in 2020 tussen de 1,8% en 2,8%, schrijft Allianz. De verzekeringsmaatschappij rekent in een recent rapport voor dat in een business-as-usual scenario de uitstoot oploopt tot 830 miljoen ton CO2 in 2030. Daar komt de cryptomarkt nog bij die jaarlijks evenveel elektriciteit verbruikt als Australië.

Oplossing groene stroom

Het goede nieuws is dat de uitstoot vrijwel volledig toe te schrijven is aan het elektriciteitsverbruik. Als er genoeg groene stroom is, dan kan de industrie dus vrij eenvoudig CO2-neutraal worden.

De vraag is alleen of en wanneer er genoeg groene stroom is om aan de vraag te voldoen. Groene stroom is immers overal nodig, voor het verwarmen van huizen tot het maken van waterstof voor de zware industrie.

Efficiency ook nodig

Volgens Allianz moet de ICT-sector daarom tegelijkertijd op zoek naar efficiencymaatregelen waardoor het energieverbruik daalt.

Te denken valt aan het verlengen van de levenscyclus van onderdelen en apparaten, het gebruik van andere materialen in bijvoorbeeld chips en sensoren, smart grids (slimme netwerken) en optimalisering van industriële processen en het transport met behulp van kunstmatige intelligentie (AI).

Blockchaintechnolgie pakt wel positief uit

De eerste prioriteit ligt volgens Allianz echter bij het aanpakken van de elektriciteit verslindende cryptomijnen. Een verbod van bitcoins & Co is geen optie, want dan gaat de digitale mijnbouw ondergronds, zoals momenteel in China.

De oplossing ligt eerder bij een combinatie van regelgeving, CO2-belastingen en technologische innovaties die het energieverbruik reduceren.

Ook hier is weer een positieve kant, want de voor crypto's essentiële blockchain-technologie kan helpen bij het CO2-vrij maken van de industrie. Denk bijvoorbeeld aan de handel in digitale emissierechten (carbon credits). Blockchain zou voor die handel perfect geschikt voor zijn.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen