Nieuws

De energietransitie is nu!

De door Rusland veroorzaakte energiecrisis heeft Europa tot nu toe goed doorstaan, maar de uitdagingen van de energietransitie blijven enorm. Gelukkig voor beleggers biedt dat ook grote kansen, zegt JP Morgan AM.

Europa heeft de laatste 10-20 jaar grote stappen gezet bij de energietransitie.

Maar er is tegelijkertijd nog een lange weg te gaan om een dooddoener te gebruiken. Voor beleggers is dat alleen maar mooi, zeggen de vermogensbeheerders van JPMorgan AM: "The energy transition is not a theme for the future – it is happening now."

Wegvallen Russisch gas knap opgevangen

De energietransitie biedt kansen maar brengt ook enorme uitdagingen met zich mee. Aan de ene kant is het razendknap dat de EU het wegvallen van Russisch gas zonder grote kleerscheuren heeft opgevangen. Rusland nam voor de Oekraïne-oorlog ongeveer 40% van het aanbod voor zijn rekening.

Dat heeft weliswaar even geleid tot extreem hoge prijzen richting de winter, maar inmiddels ligt de gasprijs alweer onder het niveau van voor de oorlog. Het aanvullen van de gasvoorraden voor de volgende winter zouden dus geen probleem mogen vormen. Er is echter een maar.

Warme winter hielp wel mee

De lagere gasimport uit Rusland is slechts voor een deel opgevangen door een efficiënter verbruik. In de industrie was er vooral minder vraag naar gas door een combinatie van lagere productie en overschakeling op olie als brandstof en grondstof.

Bij huishoudens was het aandeel efficiency iets hoger dan de industrie, onder andere door de installatie van warmtepompen en isolatiemaatregelen. Maar ook hier had het lagere gasverbruik veel te maken met andere (eenmalige) factoren zoals een extreem warme winter en gedragsaanpassingen (korter douchen en de thermostaat een paar graden kouder zetten).

Meer investeringen graag

JP Morgan denkt niet dat dit duurzaam is. Er zullen winters komen met meer kou in de lucht en een krimpende industrie kan ook niet de bedoeling zijn. De vraag naar energie zal met andere woorden in de toekomst weer toenemen, niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten. Meer vraag betekent bij een gelijk aanbod hogere prijzen. 

De import van LNG kan Europa wat extra ademruimte bieden, maar ook dat aanbod is beperkt. Het is bovendien niet CO2-neutraal.

Er zal dus meer geïnvesteerd moeten worden in duurzame energie. Er zal ook meer capaciteit moeten komen op het Europese elektriciteitsnet. Verder zijn er nog grote slagen te maken bij de energie-efficiëntie.

Beleggingskansen

JP Morgan denkt dat het aandeel van wind- en zonne-energie in de Europese elektriciteitsproductie zal stijgen van 22% nu, naar meer dan 75% in 2035. Als dat niet lukt, dan komt de EU-doelstelling van CO2-neutraliteit in 2050 in gevaar.

De meest voor de hand liggende beleggingskansen die JP Morgan ziet, zijn in bedrijven die in groene energie investeren en verkopen. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg.

Er zal ook veel vraag zijn naar bedrijven die zonnepanelen en windmolens bouwen en installeren. Er is infrastructuur nodig voor de elektrificatie van het verkeer. Warmtepompen zullen als warme broodjes de deur blijven uitvliegen. Gasverwarmingen en gasfornuizen zullen steeds vaker worden vervangen door elektrische modellen. De waterstofeconomie komt eraan. Ook zullen er in de industrie allerlei nieuwe technieken ontstaan om de efficiency te verbeteren en over te schakelen op elektriciteit en waterstof.

Laatste tip van JP Morgan aan beleggers is niet te lang te treuzelen. De energietransitie gaat met horten en stoten, maar een ding is zeker: “Het is niet iets van de toekomst, we zitten er middenin.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie