Nieuws

De beurstoekomst is omgekeerd

Schroders CIO Johanna Kyrklund rekent op een periode van hogere inflatie en rente. Beleggers doen er daarom volgens haar verstandig aan om hun strategie van de laatste tien jaar 180 graden te draaien.

Het zijn sombere tijden met de oorlog in Oekraïne en een economie die afkoerst op een recessie. Toch is er reden voor optimisme, zegt CIO Johanna Kyrklund van Schroders in de CIO Lens voor het eerste kwartaal 2023.

Zelf voelt ze zich ook een tikkeltje somber door het winterweer en alle problemen om ons heen. "Zelfs een nieuw huis kan me niet afleiden van de vele narigheid. Toch is dat ook typisch een tijd om naar voren te kijken en te focussen op de positieve aspecten."

Recessies zijn volgens Kyrklund moeilijk voor iedereen, "maar vanuit beleggingsperspectief is het vaak ook een perfect moment om nieuwe kansen te vinden. Zoals ik al zei in de outlook voor 2023 is het belangrijk te onthouden dat historisch gezien enkele van de beste kansen voor aandelen zich voordoen tijdens recessies. De markten lopen immers altijd vooruit op economisch nieuws.”

Johanna Kyrklund
Johanna Kyrklund van Schroders

Het tegenovergestelde doen

Kyrklund denkt dat het komend decennium heel anders wordt dan het voorafgaande. De laatste jaren was disruptie een van de belangrijkste thema's op de beurs en leken de inflatie en rente vast verankerd op een laag niveau.

"De beste kansen voor aandelen doen zich voor tijdens recessies"

Nu stevenen we af op een periode waarin de inflatie en rente op een structureel hoger niveau uitkomen door deglobalisering en decarbonisering (minder CO2-uitstoot).

Wat voor consequenties heeft dat voor de portefeuille van Schroders? "Ik heb de huisvisie eerder als volgt samengevat: “Denk na over wat u de afgelopen 10 jaar hebt gedaan, en doe precies het tegenovergestelde”.

Obligaties goed geprijsd

Voor beleggers betekent dit onder andere dat ze er niet klakkeloos vanuit mogen gaan dat de negatieve correlatie tussen aandelen en obligatiemarkten terugkomt.

“Er zullen nog steeds cycli in de inflatie zijn, maar wij verwachten dat centrale banken niet terugkeren naar het nulrentebeleid van de jaren 2010. Dat betekent ook dat we er niet vanuit kunnen gaan dat vastrentende waarden op middellange termijn negatief gecorreleerd zijn aan aandelen.”

Zijn obligaties daarmee afgeschreven? Nee, zeker niet. “Met de rentestijging in 2022 en het risico van een recessie in 2023 denken wij dat obligaties inmiddels een aantrekkelijke bron van inkomsten en diversificatie zijn.”

Grondstoffen

De geopolitieke spanningen zullen absoluut een rol blijven spelen. Toch probeert Kyrklund zich hier zo min mogelijk door te laten afleiden. “Het probleem is dat de risico’s van geopolitieke ontwikkelingen onmogelijk te timen of te voorspellen zijn. Onze belangrijkste verdediging is spreiden en zoeken naar aandelen en obligaties die de beste bescherming bieden tegen internationale conflicten.”

Daar horen volgens haar ook grondstoffen bij die als extra pluspunt hebben dat ze bescherming bieden tegen inflatie.

Minder dominante VS 

Een andere trend die Kyrklund ziet, is dat de dominantie van Amerikaanse activa afneemt of helemaal verdwijnt. “Wij zien daarom voordelen in een grotere regionale spreiding.”

Een markt waar Schroders bijvoorbeeld absoluut meer in wil beleggen zijn obligaties uit opkomende markten (EM). Dat heeft te maken met de hoge rendementen, de relatief moeilijke jaren die EM-landen achter de rug hebben en het feit dat Schroders zelf “underinvested” is.

“Ons obligatieteam ziet onder andere goede kansen voor obligaties uit Mexico, Brazilië, Indonesië, Zuid-Afrika en een aantal frontier markets zoals Angola en Ivoorkust.”

Vertraging Amerikaanse tech

Ook bij aandelen wordt er meer aandacht geschonken aan regio’s buiten de VS. Dat heeft te maken met lagere waarderingen en de businesscyclus. Met name voor Amerikaanse technologiebedrijven geldt dat de omzetgroei begint te vertragen, terwijl de kosten doorgroeien.

Dat roept vragen op of de waarderingen niet toch nog te hoog zijn, ondanks de correctie in 2022. Schroders schat de Wall Street-verwachting van 6-7% winstgroei voor de S&P in 2023 in ieder geval als erg optimistisch in.

Kansen in Azië

Bijna alle markten zijn goedkoper dan de VS. Maar er is er een die er met kop en schouders bovenuit steekt en dat is Azië. Vooral van China - dat het afgelopen jaar door sommigen in de ban is gedaan – verwacht Schroders veel.

"Vooral van China verwacht Schroders veel"

“Ons aandelenteam voor Azië verwacht vanaf het tweede kwartaal een sterk herstel van de consumentenbestedingen wat de winst van veel bedrijven zal ondersteunen.”

Cash achter de hand

Tot slot heeft Kyrklund nog een opmerking over het risiconiveau. 2023 is goed begonnen en de marktverwachtingen zijn realistischer dan een jaar geleden.

Toch moeten beleggers zich schrap zetten voor veel ups en downs en volatiliteit. Wat dat betreft is het verstandig om voldoende liquide middelen aan te houden zodat kansen kunnen worden benut als ze zich voordoen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie