Nieuws

Ook neergaande markten bieden altijd kansen

In een neergaande markt voor aandelen en obligaties toch bijna een dubbelcijferig rendement behalen? Yvo van der Pol van PGIM Investments staat stil bij een opmerkelijk goed renderend fonds.

Hoe positioneren uw klanten zich momenteel en in welke beleggingscategorieën is er de grootste vraag?

“In de huidige omgeving met grote marktonzekerheid zoeken klanten graag naar oplossingen die de volatiliteit in hun portefeuille kunnen dempen. Er is nu dus veel belangstelling voor zogenaamde liquide alternatieven, omdat die ook van dalende markten kunnen profiteren dankzij niet-gecorreleerde rendementen.

Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor spread-producten, zowel investment-grade als high-yield obligaties, toe. Deze hebben aantrekkelijke yield-niveaus bereikt, niet in de laatste plaats door de renteverhogingen, waarvan beleggers nu willen profiteren.”

Yvo van der Pol
Yvo van der Pol


Een fonds dat er binnen de categorie liquide alternatieven uitsteekt, is het PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund (KSAR). Wat is dit vooreen fonds?

“KSAR is een flexibele, wereldwijde macrostrategie die uiteenlopende en minder gecorreleerde bronnen van rendement kan isoleren door rekening te houden met regimeverschuivingen en ingrijpende veranderingen in het sentiment of verwachtingen.

Het fonds kan zowel long als short posities innemen in verschillende beleggingscategorieën. Global macro heeft dit jaar sterke absolute en relatieve rendementen behaald ten opzichte van aandelen, obligaties en vastgoed, waardoor het een aantrekkelijke portefeuillediversificatie- en alternatieve rendementsbron is bij stijgende rentes en hoge inflatie.

Aan het hoofd van dit fonds staat Sushil Wadhwani, chief investment officer van PGIM Wadhwani, die voor de oprichting van Wadhwani Asset Management in 2002 werkte bij de Bank of England, Goldman Sachs en de London School of Economics.”

KSAR behaalde dit jaar bijna 10% rendement. Hoe werd dit behaald?

“De euro hedged (accumulation) versie van het fonds heeft year-to-date, dus tot en met november, een netto-rendement behaald van 9,40%. De meeste trades in de beleggingscategorieën waarin het fonds actief is (aandelen, obligaties en valuta) droegen bij aan het positieve resultaat. Onder meer aandelen en de euro werden ge-short, terwijl het fonds long zat in Amerikaanse dollar. In vastrentende waarden was het fonds in staat om te profiteren van de scherpe sell-off in het overgrote deel van de markten waarin het handelt.

Het lange termijn rendementsdoel is 5% boven cash bij een volatiliteit van ongeveer 7%. Op driejaarsbasis is de performance van het fonds in lijn met dat doel. Wat zeker aan de performance bijdraagt is de relatief lage beheervergoeding van slechts 75 basispunten per jaar en het feit dat dit fonds geen prestatievergoeding in rekening brengt. Mede dankzij de performance is dit sinds 2019 beschikbare fonds recent ook door de grens van 200 miljoen dollar aan beheerd vermogen gegaan.”

Hoe kijkt Wadhwani naar 2023?

“Wadhwani gelooft dat een recessie in de VS meer dan 70% waarschijnlijk is, en dat de kans op een recessie in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk nog groter is. Gezien die visie denkt hij dat de eerste helft van 2023 interessante kansen biedt. Voorbeelden hiervan zijn een short-positie in wereldwijde aandelen en een positie in defensieve aandelen.

Naarmate 2023 vordert, zal het team voor trades kiezen die het goed doen als we uit de recessie komen, en kan het zelfs gepast zijn om long in aandelen te gaan voor het einde van 2023. De flexibiliteit van long/short strategieën zal de komende achttien maanden dus waarschijnlijk van groot belang blijven.”

Waarom zijn high yield obligaties weer interessant in het licht van een aankomende recessie?

"Hoewel de yields momenteel nog onder de inflatiepercentages liggen, zullen beleggers die nu instappen profiteren zodra de inflatie daalt. Bovendien zijn de wanbetalingspercentages wereldwijd laag en zullen ze volgens externe prognoses niet significant stijgen. Zelfs in geval van wanbetaling verwacht Wadhwani aanzienlijk hogere terugvorderingspercentages, wat goed is voor het rendement.”

PGIM Investments is volgend jaar tien jaar actief in Europa. Wat is de succesformule voor een relatieve nieuwkomers op de Europese markt?

“Assetmanagers moeten zich veel meer richten op hun sterke punten, dus op strategieën waarmee ze een concurrentievoordeel hebben. Als je succesvol wilt zijn, moet je niet achter elke trend aanrennen, maar je eigen toegevoegde waarde op de voorgrond plaatsen en consequent uitbouwen. Het KSAR-fonds is daar een goed voorbeeld van.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen