Nieuws

Instituten verliezen hun voorkeur voor passief

De laatste tien jaar was er bij institutionele beleggers een duidelijke trend zichtbaar van actieve naar passieve fondsen. Die trend is nu gebroken, zo blijkt uit een enquête van bfinance.

Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars zijn duidelijk positiever geworden over actieve beleggingsfondsen. Dat is een van de meest interessante uitkomsten van de bfinance biennial global asset owner survey.

Uit de enquête blijkt dat 20% van de grote beleggers de komende 18 maanden meer wil beleggen in actieve fondsen, tegenover 14% die meer de kant op willen van passieve indexfondsen en ETF’s. De afgelopen 18 maanden was die trend ook al zichtbaar met een verhouding van 16% tegenover 13%.

Het lijken misschien kleine verschillen, maar het is een enorme verandering ten opzichte van 2018. Toen gaf 31% van de beleggers nog aan een voorkeur te hebben voor meer passieve beleggingen.

Het onderzoek van bfinance vindt elke twee jaar plaats. Dit keer deden bijna 400 institutionele beleggers uit 40 landen mee met een totaal beheerd vermogen van 13 biljoen dollar.

Tevreden met eigen strategie

Sommige resultaten zijn voor de hand liggend. Na de dramatische eerste 10 maanden van dit jaar is het logisch dat beleggers ontevreden zijn over de resultaten, maar dat wil nog niet zeggen dat ze twijfelen aan hun strategie. integendeel zelfs.

Van de beleggers is slechts 56% tevreden over de resultaten in 2022, tegenover 82% in de zomer van 2020. Tegelijkertijd zegt 82% dat er niks mis is met hun strategie.

De tevredenheid over de actieve fondsen waar ze in beleggen, ligt daar tussenin. 62% is gelukkig met de actieve beleggingsfondsen waar ze in zitten. Het meest negatief vallen de actieve fondsen op die zich richten op opkomende markten. Dat geldt voor zowel de EM-aandelenfondsen als EM-obligatiefondsen. 

"Het meest negatief vallen de actieve fondsen op die zich richten op opkomende markten"

Meer impact

Met een goed jaar achter de rug voor olie- en gasbedrijven en veel macro-economische onzekerheid zou je misschien verwachten dat het thema duurzaamheid een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Maar dat is niet het geval.

Alles wat te maken heeft met het verlagen van de CO2-uitstoot en het zogenoemde impact investing zit in de lift. Een kwart van de beleggers geeft aan actief aan de slag te zijn met impactbeleggen. Nog eens een derde geeft aan dat binnenkort te willen doen. Bij het verlagen van de CO2-uitstoot is het engagement nog hoger met 32% die bezig zijn met het reduceren van hun voetafdruk.

"Een kwart van de beleggers geeft aan actief aan de slag te zijn met impactbeleggen"

Opvallend is dat Amerikaanse beleggers en family offices binnen het thema ESG veel meer aandacht hebben voor gendergelijkheid en etnische diversiteit. Bij andere beleggers gaat het toch vooral om het klimaat en de CO2-emissies.

Meer private assets

Over sectorale of regionale verschuivingen schrijft bfinance in het persbericht niks, wel dat de trend doorgaat richting private markets – ofwel het beleggen buiten de beurs om.

Ook dat is opvallend omdat er de laatste tijd ook andere berichten zijn over beleggers die behoefte hebben aan meer liquiditeit. De bfinance-studie wijst uit dat 52% van de beleggers de exposure naar private markets (schulden en aandelen) wil verhogen de komende anderhalf jaar.

Verder is er bij de keuze tussen aandelen en obligaties een lichte voorkeur voor obligaties. Volgens bfinance is dat het gevolg van de correctie op de obligatiemarkten en de steeds aantrekkelijker wordende renteniveaus. Bij hedgefondsen is er geen duidelijke trend zichtbaar. Er zijn met andere woorden evenveel beleggers die er meer in wil beleggen als minder.

Bfinance

Kathryn Saklatvala, hoofd Investment Content bij bfinance, zegt het volgende over de studie:

“Er is geen twijfel meer dat we ons in een macro-economische overgangsperiode bevinden. Institutionele beleggers zijn bezorgd over de inflatie en stijgende rentevoeten, en de dreigende recessie en de correctie van financiële markten maken toekomstige keuzes erg moeilijk. Beleggers beseffen dat strategieën die normaalgesproken veerkrachtig zijn in tijden van inflatie, ook kwetsbaar kunnen zijn als er een recessie uitbreekt."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie