Nieuws

Beleggen in obligaties is een must

Aandelen en obligaties zijn dit jaar allebei sterk gedaald, en dat is uitzonderlijk. De vier belangrijkste redenen om altijd in obligaties te zitten, keren volgens Capital Group weer terug.

Obligaties beleven een even beroerd jaar als aandelen. Is dat een anomalie, of is er sprake van een structurele verandering van de rol van obligaties in de portefeuille?

Dat is de vraag die Capital Group behandelt in het rapport Four roles your bond portfolio should play. Het antwoord komt gelijk in het begin. Capital Group denkt niet dat er veel veranderd is aan de basisredenen om te beleggen in obligaties. De obligatiemarkt links laten liggen, is bovendien geen optie, want het is verreweg de grootste asset-markt ter wereld.

Belangrijk is het doel voor ogen te houden. Bij obligaties gaat het om vier doelstellingen: vermogensbehoud, constante inkomsten (rente), inflatiebescherming en diversificatie ten opzichte van aandelen.

Doel 1: Diversificatie van aandelen

Het is vaker voorgekomen dat aandelen- en obligatiekoersen in dezelfde richting bewogen, maar vaak gebeurt dat niet. Het komt slechts af en toe voor dat de economie op weg naar een recessie is, terwijl de rente en inflatie nog stijgen, zoals dit jaar.

Als we het Internationaal Monetair Fonds mogen geloven, nadert de inflatie nu echter zijn piek. Als dat punt is gepasseerd dan kan de obligatiemarkt volgens Capital Group zijn klassieke rol weer vervullen van aandelenhedge.

In tijden van grote aandelenturbulenties komt de beste bescherming dan van staatsobligaties met een hoge kwaliteit en een lange looptijd (duration).

Doel 2: Vermogensbehoud 

Staatsobligaties van hoge kwaliteit hebben op dit vlak een goede trackrecord. Dat geldt ook voor Investment Grade. De volataliteit is doorgaans wel iets hoger dan bij staatsobligaties.

Doel 3: Inkomen

De rente-inkomsten waren de afgelopen jaren niet om over naar huis te schrijven, maar dat is dit jaar sterk verbeterd. Dat geldt voor de hele bandbreedte van obligaties.

Historisch gezien hebben high-yield obligaties en emerging market debt nog een extra kwaliteit. Zij blijken als enige in staat een positief reëel inkomen op te leveren in periodes met een hoge inflatie. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat high-yield en EM-debt veel volatieler en kwetsbaarder zijn in tijden van recessie en financiële nood.

Wat beleggers volgens Capital Group kan helpen, is dat er de laatste jaren veel high-yield obligaties bij zijn gekomen met redelijk hoge ratings, dus bijvoorbeeld BB in plaats van CCC. Dan zijn de risico’s kleiner. 

Doel 4: Inflatiebescherming

Een van de meest voor de hand liggende manieren om bescherming te zoeken tegen inflatie is met TIPS, ofwel obligaties waar de rentebetaling meestijgt (of daalt) met de inflatie en/of de marktrente.

Capital Group waarschuwt wel dat dit nog niet zo eenvoudig is. Zo zijn er TIPS die meelopen met de korte rente en TIPS die verbonden zijn aan het lange eind van de rentecurve. Daar kunnen grote verschillen tussen zitten en vereist een goed inzicht in deze markt.

Algemeen advies: spreiding en actief management

Uiteindelijk geldt voor obligaties hetzelfde als voor aandelen. Een brede spreiding helpt de risico’s te beperken bij een toch hoog rendement. Capital Group denkt dat een actief management daarbij belangrijk is omdat de economische omstandigheden voortdurend veranderen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie