Nieuws

Pimco ziet beleggingsklimaat dramatisch veranderen

Vermogensbeheerder Pimco verwacht de komende vijf jaar fundamenteel andere omstandigheden op de financiële markten dan de afgelopen tien jaar. Vier trends springen eruit.

“Beleggers en beleidsmakers zullen moeten leren omgaan met een radicaal andere macro-economische omgeving, aangezien het decennium van na de kredietcrisis en voor de coronapandemie snel in de achteruitkijkspiegel verdwijnt,” zegt obligatie-expert Andrew Balls van Pimco onlangs tijdens een bijeenkomst waar Citywire verslag van heeft gedaan.

Dat was het nieuwe normaal

De voorbije fase werd volgens Balls gekarakteriseerd door een lage stabiele groei, zwakke inflatie, weinig volatiliteit en hoge rendementen op vrijwel alle soorten beleggingen.

Balls noemt dat de periode van "het Nieuwe Normaal". Daarvoor in de plaats komt een periode met een stuk lagere rendementen, meer volatiliteit en een aantal belangrijke thema’s die in het voordeel werken van actieve fondsmanagers, zoals Pimco zelf is.

De belangrijkste toekomstthema’s zijn volgens Pimco: 

  1. De energietransitie
  2. Een nog snellere overgang naar nieuwe technologieën 
  3. Een groeiende behoefte aan meer verdeling van welvaart
  4. Economische cycli die korter duren

Weg van fossiele brandstoffen

De overgang op groene energie (zon, wind, waterkracht en bio-energie) is al een tijdje aan de gang, maar Pimco verwacht dat het tempo van de energietransitie flink versnelt.

Zowel particuliere als overheidsinvesteringen zullen een enorme impuls krijgen door het streven naar CO2-neutralilteit in 2050. Daar zal veel overheidsgeld mee gemoeid zijn in de vorm van investeringen en subsidies. Regelgeving wordt aangepast.

Nadeel is dat er ook veel banen verloren zullen gaan in wat Balls de bruine industrie noemt. Dat zijn bijvoorbeeld kolen- en gascentrales, kolenmijnen, olieboorplatforms en ga zo maar door.

Daar komen weliswaar veel nieuwe banen voor terug in andere sectoren, maar die zijn niet een-op-een inwisselbaar. Het is een reden waarom Ball verwacht dat de energietransitie minder soepel zal verlopen dan gehoopt. 

Digitalisering en automatisering

Het afgelopen coronajaar betekende een enorme extra aanjager van verdere digitalisering en automatisering. Deze versnelling houdt volgens Pimco aan.

Een groot gevaar van deze ontwikkeling is dat het sociale ongelijkheid in de hand werkt en vermoedelijk zal leiden tot meer populisme aan zowel de linker- als rechterzijde van het politieke spectrum. Grote veranderingen leiden tot angst en onrust.

Sociale ongelijkheid

Pimco verwacht dat de politiek steeds meer maatregelen zal nemen om de sociale ongelijkheid tegen te gaan. Beijing, hoewel weinig democratisch gekozen, leidt hierin de weg. De aanval op Chinese miljardairs is ingezet.

Waarschijnlijk zal het terugdringen van financiële ongelijkheid ook een integraal onderdeel uitmaken van grote financiële investeringsprojecten, zoals het coronahulpfonds. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de S in ESG belangrijker zal worden.

Verbeterde arbeidsomstandigheden, betere betaling, en meer diversiteit op de werkvloer zijn thema's.

Economische cycli

Pimco verwacht dat economische cycli sneller zullen verlopen. Dat komt onder andere door fases met hoge investeringen afgewisseld met zware bezuinigingen, schokken in de energieprijzen en/of al te ambitieuze en abrupte wijzigingen in de regelgeving.

Onzekerheid

Voor beleggers betekent de “Age of Transformation” de komende vijf jaar meer onzekerheid over de vooruitzichten voor groei en inflatie in verschillende landen. We komen volgens Pimco in een wereld van divergentie en disruptieve krachten die het er voor beleggers niet makkelijker op maakt.

Meer macro-economische golven betekent waarschijnlijk ook meer volatiliteit en lagere rendementen op aandelen- en obligatiemarkten. Van de andere kant kunnen actieve fondsmanagers volgens Pimco handig gebruikmaken van de gesignaleerde trends.

Beleggingsideeën

In deze beleggingen ziet Pimco nu het meeste brood:

  • ESG-beleggingen die aansluiten op de energietransitie.
  • Private kredieten 
  • Vastgoed, waarbij de beste kansen liggen bij datacentra, logistiek, ander industrieel vastgoed én woningen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie