Nieuws

Chinese tech profiteert juist van extra regels

Invesco begrijpt weinig van de Chinese techcrash. "In plaats van belemmering kan het besluit juist voor een nieuwe golf aan innovatie zorgen."

Regelgeving smoort innovatie in de kiem, zo wordt momenteel breed gedacht over de maatregelen van de Chinese regering om de eigen techsector in te perken. De koersreacties spelen boekdelen.

Vermogensbeheerder Invesco daarentegen verwelkomt de acties van Beijing. In plaats van belemmering kan het besluit van China om de regelgeving voor de eigen internetsector aan te scherpen juist voor een nieuwe golf aan innovatie zorgen.

China handelt sneller

Zo zegt Chris Liu, Senior Portfolio Manager, Invesco Asia Pacific: “Regeringen overal ter wereld dringen aan op strengere wetgeving en een agressievere handhaving van de mededingingswetgeving. Het verschil zit hem in de snelheid waarmee China handelt. De Chinese toezichthouders hebben hun onderzoek naar de macht van Alibaba bijvoorbeeld in slechts vier maanden afgerond. In andere grote economieën gaat dit veel langzamer en kan het jaren - zo niet decennia - duren voordat dit soort zaken zijn opgelost."

"Door hard op te treden tegen lokale techreuzen heeft China laten zien dat het haar ambitie om een leidende digitale economie te worden niet heeft laten varen. Integendeel."

"De strengere regelgeving leidt waarschijnlijk tot meer concurrentie in de internetsector, waardoor kleine startups kunnen concurreren met de grote bedrijven. Dit komt de consument ten goede en helpt China op weg om een zeer belangrijke doelstelling van zijn 14e vijfjarenplan te behalen: uitgroeien tot een innovatiegrootmacht.”

China is een voorbeeld

Justin Leverenz, Chief Investment Officer, Developing Markets Equities bij Invesco: “De Amerikaanse toezichthouders, die met soortgelijke vragen rond het monopolistische gedrag van hun eigen techreuzen worstelen, kunnen nog wat leren van China als het gaat om de voortgang van de internetregelgeving binnen een bruisende digitale economie.”

Chinese tech wordt juist sterker

Mike Shiao, Chief Investment Officer, Asia ex Japan: “Volgens ons is de reactie van de markt overdreven. Met de Chinese internetsector gaat het goed en deze wordt door de pandemie alleen maar sterker.”

Beleggingskansen verbeterd

Enfin, Invesco zegt als langetermijnbelegger uitgelezen kansen te zien om te beleggen in de Chinese techsector nu de koersen stevig zijn gedaald. Volgens het fondshuis blijven de fundamentals die de prestaties van de Chinese internetplatforms in het verleden hebben gestuwd, in tact.

"Deze bedrijven zullen in de toekomst waarschijnlijk blijven profiteren van een verschuiving van productie naar consumptie en diensten als groeimotor."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's