Nieuws

Centrale banken komen snel met eigen digitale munten

Vermogensbeheerder UBS Asset Management publiceert de resultaten van zijn jaarlijkse Annual Reserve Manager Survey, een gezaghebbend onderzoek waaraan wereldwijd dertig centrale banken deelnemen. Veel aandacht is er dit jaar voor crypto's.

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek

Macro-economisch
Het uitblijven van een einde aan de pandemie is de grootste zorg onder centrale banken (79%), gevolgd door een stijgende schuldenlast (71%) en angst voor inflatie (57%). In de enquête van vorig jaar werd inflatie helemaal niet genoemd.

Macro en financieel
Lagere en negatieve rendementen op de obligatiemarkten worden door 86% van de respondenten genoemd als punt van zorg, in lijn met de enquêteresultaten van de afgelopen drie jaar. Gevolgd door stijgende rentetarieven en inflatie, die door 64% van de ondervraagde instellingen wordt genoemd. Dat is een dramatische stijging vergeleken met de 6% van vorig jaar. 67% van de deelnemers verwacht dat de Fed de rente in 2023 zal verhogen.

Strategische assetallocatie
De trend om portefeuilles verder te diversifiëren over de verschillende assetklassen zette door tijdens de pandemie. Aandelen komen voor 40% van de centrale banken in aanmerking als beleggingsklasse. Voor schuldpapier van opkomende markten is dat percentage sterk gestegen naar 54%. 21% van de ondervraagde centrale banken overweegt te beleggen in illiquide assetklassen als vastgoed en infrastructuur. Ook is er in 2021 is een verschuiving te zien naar beleggingen die bescherming bieden tegen inflatie.

Valuta's
De Chinese RMB zet de marathon voort om een belangrijke reservevaluta ter wereld te worden. De gemiddelde langetermijndoelallocatie aan de Chinese munt is gestegen tot 5,7%. De vraag naar USD is in de loop van het jaar gedaald en de vraag naar in euro uitgegeven activa steeg.

Duurzaamheid
19% van de deelnemers overweegt duurzaamheid toe te voegen als vierde beheerdoelstelling. 31% van de respondenten geeft aan onlangs te zijn overgestapt van traditionele naar ESG-benchmarks of overweegt dit op korte termijn te doen.

Digitale valuta's van centrale banken
Bijna 40% van de respondenten verwacht dat zogeheten CBDC’s oftewel digitaal centralebankgeld in de komende drie jaar beschikbaar komt voor bedrijven en burgers. Misdaadbestrijding en het tegengaan van witwaspraktijken en de druk van commerciële cryptovaluta's worden genoemd als de belangrijkste redenen voor deze verwachting. 71% van de deelnemers aan de enquête geeft de voorkeur aan een gecentraliseerde opzet in plaats van een gedecentraliseerd systeem. Meer dan 60% van de respondenten gelooft niet dat de lancering van digitaal centralebankgeld zal leiden tot een verminderde rol van de Amerikaanse dollar en meer dan 50% weet nog niet wat de impact van een digitale Yuan op de verdere internationalisering van Chinese munt.

  • Meer weten? Hier vindt u het uitgebreide rapport van het onderzoek, inclusief tal van tabellen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie