Nieuws

DWS: ESG-aandelen zullen het 1% beter doen

Beleggen hoeft niet moeilijk te zijn. ESG-aandelen zullen het volgens DWS beter doen dan niet duurzame aandelen. Aandelen en obligaties in Azië hebben betere kansen dan beleggingen in andere delen van de wereld.

Langetermijnbeleggers staan voor verschillende grote uitdagingen. Beleggingen met een hoog risico, zoals aandelen of bedrijfsobligaties, hebben niveaus bereikt die het rendementspotentieel op lange termijn aanzienlijk inperken. De kans dat een groot aantal economieën weinig langetermijngroei laten zien, is een andere dempende factor. Daarnaast is de explosieve groei van de wereldeconomie de laatste vijftig jaar ten koste gegaan van natuurlijke grondstoffen. Dit is geen duurzaam pad, waarschuwt Francesco Curto, Global Head of Research bij DWS.

Voor beleggers betekent dit dat zij moeten nadenken over hun beleggingsstrategie. DWS Research Institute heeft daarom voor het eerst langetermijnramingen voor ESG-beleggingen opgesteld en deze vergeleken met prognoses voor traditionele beleggingen.

"Uit het onderzoek blijkt dat de rendementskansen voor aandelenbeleggingen die voldoen aan ESG-criteria in de meeste regio's beter zijn dan van klassieke beleggingen", zegt Curto. "Neem bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen: als deze duurzaam worden belegd, verwacht het DWS Research Institute over een periode van 10 jaar een gemiddeld rendement van 6%, vergeleken met slechts 5,1% voor een traditionele belegging. Voor rentebeleggingen ligt dat ietsjes anders: de rendementen van ESG- en traditionele beleggingen verschillen niet veel."

Positief over Azië

Vanuit een regionaal perspectief zijn de DWS-deskundigen positief over Azië. Uit het onderzoek blijkt dat de economische opleving, die in bijna alle regio's op korte termijn wordt verwacht na de ernstige dip als gevolg van de pandemie, waarschijnlijk op veel sterkere pijlers rust dan in veel westerse geïndustrialiseerde landen. Dit is volgens Curto te danken aan gunstige demografische trends en pluspunten qua productiviteitsontwikkeling. De vooruitzichten voor Aziatische aandelen en obligaties zijn dan ook positief.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus