Nieuws

Waarde heeft waarde

Waardebeleggers hebben het de laatste tien jaar zwaar gehad. Volgens waardebelegger Jonas Edholm van Skagen zijn er vijf katalysatoren die een einde zullen maken aan de underperformance van waarde-aandelen.

Beleggers worden volgens Jonas Edholm van het Noorse fondsenhuis Skagen geconfronteerd met een extreem gepolariseerde aandelenmarkt, waarbij het verschil tussen goedkope en dure aandelen op recordhoogte is gekomen. Het doet hem denken aan de IT-hausse in 2000-2001.

Edholm verwacht daarom een massale rotatie van overgewaardeerde groei-aandelen naar aantrekkelijk geprijsde waarde-aandelen met sterke kasstromen en materiële activa. "Op een gegeven moment zal waardering weer serieus meetellen." Hij schrijft dat in de publicatie Where next for traditional value investing?

Jonas Edholm van Skagen

Oorzaken onderpresteren waarde-aandelen

De waardebelegger ziet vijf krachten als oorzaak voor het onderpresteren van waarde- ten opzichte van groeibeleggen.

  1. De sterke toestroom naar passieve beleggingsproducten leidt kapitaal naar de grootste bedrijven ter wereld. Beleggers volgen daarmee eigenlijk een momentumachtige strategie, waardoor dure bedrijven nog duurder worden.
  2. De opkomst van de Super Big-Tech heeft winnaars en verliezers tot gevolg, waarbij de techreuzen hoge toetredingsdrempels opwerpen en ontwrichtend te werk gaan.
  3. De ultra-lage rente vergroot de aantrekkingskracht van bedrijven met onrealistische hoge langetermijnverwachtingen.
  4. De kortetermijnfocus van beleggers en het krimpende aanbod van waardebeleggers leiden tot kuddegedrag van actieve fondsen richting momentumachtige aandelen.
  5. De gedachte dat immateriële activa de belangrijkste bron van groei is, zet traditionele ratio’s op achterstand. Koerswinstverhouding, of price/book ratio worden met skepsis bekeken.

Genoeg is genoeg

Het verschil in prestaties tussen populaire groeiaandelen en impopulaire waarde-aandelen bedraagt volgens Edholm over de afgelopen tien jaar maar liefst 450%. Dat wordt de komende jaren anders, zo voorspelt hij.

Vooral IT heeft S&P 500 (opnieuw) heel duur gemaakt

Sterker, volgens hem zijn er vijf redenen die op de middellange tot lange termijn kunnen leiden tot een radicale omslag ten gunste van waarde-aandelen.

  1. De Super-Big Tech-bedrijven raken over hun hoogtepunt heen. De groeipercentages zijn op termijn onhoudbaar en de techbedrijven krijgen met meer regulering te maken.
  2. Als bedrijven te goedkoop worden, dan leidt dit onvermijdelijk tot consolidatie. Bepaalde marktsegmenten zijn volgens Edholm zo goedkoop geprijsd, dat ze rijp zijn voor private equity en strategische investeerders om de echte waarde te ontsluiten.
  3. Kleine veranderingen in de rente kunnen een negatief effect hebben op de waarderingen van de dure segmenten in de markt, waardoor kapitaalstromen verlegd worden naar kasgeld genererende waarde-aandelen.
  4. De handelsspanningen hebben geld richting safe havens gedreven. Ontspanning in het conflict kan gunstig uitpakken voor waarde-aandelen.
  5. Als grote bedrijven te maken krijgen met tegenvallende groeipercentages en achterblijvende verwachtingen kunnen de kapitaalstromen verlegd worden naar kleinere en minder populaire waardeaandelen.

Enfin, een intrigerende cocktail van overdreven groeipercentages, aanpassingen in kapitaalstromen, ontdooiende handelsspanningen, monetaire en budgettaire stimulansen en verhoogde M&A-activiteiten zouden volgens Edholm de rotatie van groei-aandelen naar waarde-aandelen kunnen aanjagen.

Edholm is echter niet de eerste die een einde aan de underperformance van waarde-aandelen voorspelt. Tot nu toe is deze voorspelling nog niet uitgekomen.

Jonas Edholm is fondsbeheerder van Skagen Focus. Dit high convictionfonds belegt volgens de gegevens van Morningstar voor 28,6% in grondstoffen, 15,5% in financials en 14,1% in cyclische consumentenbedrijven. "De strategie van het fonds bestaat erin op zoek te gaan naar een beperkt aantal bedrijven met een hoge kwaliteit en tegen een lage prijs, die gekenmerkt worden door het feit dat ze ondergewaardeerd, ondergeanalyseerd en impopulair zijn." De rendementen houden niet over.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen