Nieuws

De vijf beste grondstoffondsen

AF Advisors analyseert de beste vijf beleggingsfondsen in grondstoffen, actief en passief.

AF Advisors analyseert de beste vijf beleggingsfondsen in grondstoffen. Binnen de AF Advisors Top Ranking zijn alleen de beleggingsfondsen meegenomen die breed in grondstoffen beleggen en geen sectoren uitsluiten als bijvoorbeeld edelmetalen of energie. Door deze strenge selectiecriteria blijven er 28 fondsen van de ruim 500 fondsen over. De vijf beste worden hier besproken.

De Bloomberg Commodity index wordt door een groot deel van de fondsen als te repliceren index gebruikt. In de onderstaande grafiek is een overzicht van het geïndexeerde koersverloop van de benchmark en de vijf belangrijkste grondstofsectoren weergegeven. De indices landbouw en veehouderij laten in verhouding met energie nog redelijke rendementen zien.

Daarentegen is de rendementsontwikkeling van de sector energie vooral door de ontwikkeling van de olieprijs over afgelopen periode zeer slecht te noemen. Energie is net als de andere grondstoffen sterk onderhevig aan de vraag en aanbod op de wereldwijde markt.

Vooral door de afnemende economische groeiverwachtingen van China en het hoge aanbod van de OPEC-producten is het rendement de afgelopen jaren slecht geweest.

De beste grondstoffenfondsen

De grondstoffenmarkten hebben de afgelopen jaren sterk onder druk gestaan en weinig rendement opgeleverd. Het beleid van de centrale banken om de economie te stimuleren en inflatie aan te wakkeren heeft nog niet voldoende gewerkt.

De wereldwijde economische groei of een toename in inflatie kunnen factoren zijn die een prijsverhogend effect hebben op grondstoffen. Daarmee zou de langverwachte mean reversion voor grondstoffen gestalte kunnen krijgen.

De koploper, het Lombard Odier Commodity Risk Premia fonds behaalt in vergelijking met de rest in de ranglijst goede rendementen met een relatief lage standaarddeviatie. De index wordt iedere maand herwogen om de negatieve doorrolrendementen te minimaliseren.

Het fonds selecteert actief de beleggingen op basis van een long/short strategie en heeft door het onderwegen van de sector energie en de overweging in de sector vee goed gepresteerd. De nummer twee in de lijst is het Goldmanfonds dat de Bloomberg Commodity index volgt en probeert door het managen van de curve de benchmark te verslaan.

Extra rendement

Het fonds laat over de afgelopen periode zien goed in staat te zijn om op deze manier de benchmark te verslaan. Met name het doorrollen van de energiecontracten en contracten in veehouderij zorgde bij een steilere curve voor extra rendement.


De UBS-ETF heeft als doel om met een synthetische positie de UBS Bloomberg CMCI te volgen. Het rendement van de tracker blijft mede door de overweging in de sector energie en de onderweging in edelmetalen achter bij de andere fondsen in de top vijf. Echter, door de lage kosten wordt een deel goed gemaakt.

Het Pimco Commodity Real Return fonds is een actief beheerd fonds, dat ongeveer dezelfde sectorwegingen als de index heeft. Het behaalde mede door het beleggen in langere duraties een hoger rendement dan de benchmark. In vergelijking met de andere fondsen heeft dit fonds een vrij hoog risico.

Het laatste fonds in de top vijf is het NN (L) Commodity Enhanced fonds en belegt hetzelfde als de Bloomberg Commodity index. Echter door het actief managen van de curve behaalde het fonds een hoger rendement dan de index met een acceptabel risico.

Werkwijze fondsselectie

AF Advisors heeft de in Nederland beschikbare grondstoffenfondsen aan strenge selectiecriteria onderworpen om de beste fondsen te selecteren. Naast de gebruikelijke factoren als rendement, risico en kosten is ook gekeken naar de kwaliteit van het beleggingsteam, de cashflows, informatievoorziening en de consistentie van de prestaties.

De prestaties van de fondsen zijn beoordeeld over een periode van drie en vijf jaar. AF Advisors maakt geen onderscheid tussen actief en passief beheerde fondsen of beleggingsstijl.

Ondanks mogelijke verschillen in liquiditeit en kosten zijn beleggingsfondsen en ETF’s vergelijkbare alternatieven bij het samenstellen van een portefeuille.

Lees verder: Hoe kunt u het beste beleggen in grondstoffen? Direct of indirect? Hoe het zit met contango en backwardation en hoe die de grondstofprijzen beïnvloeden, kunt u hier lezen in een bijlage van AF Advisors

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie