Nieuws

Tien vastgoedfondsen UK op slot

De zeven gesloten Britse vastgoedfondsen beschikten over flink hogere cashbuffers dan voor de financiële crisis.

Tien Britse vastgoedfondsen zijn op slot, ondanks dat zij hogere cashbuffers aanhielden dan voor de financiële crisis. Volgens Investment Week beschikten de geplaagde Britse vastgoedfondsen kort voor het Britse referendum over cashbuffers van 8 tot 22%, maar dat was onvoldoende om de uitstroom na de Brexit op te vangen.Voor de financiële crisis bedroegen de buffers van deze fondsen 5 tot 10%.Op advies van de toezichthouder zijn deze verhoogd. 

Deze week zijn al zeven Britse vastgoedfondsen van Standard Life Investments, M&G, Aviva Investors, Henderson, Columbia Threadneedle, Canada Life Investments en Aberdeen op slot gegaan vanwege uitzonderlijke marktomstandigheden. Na het Britse referendum op 24 juni is de uitstroom uit vastgoedfondsen op stoom gekomen. Analisten waarschuwen dat de waarde van kantoren in Londen de komende drie jaar tot 20% kan dalen. Vier Britse vastgoedfondsen hebben deze week afgeboekt op de intrinsieke waarde.

De eigenaren van de geplaagde vastgoedfondsen voelen de pijn soms dubbel doordat zij soms aardige sommen geld belegd hebben in concurrerende vastgoedfondsen, schrijft Bloomberg. Zo bezit M&G meer dan twee miljoen aandelen van het gesloten vastgoedfonds van Aviva, terwijl Standard Life meer dan 2,4 miljoen participaties aanhoudt in een vastgoedfonds van M&G.

 

Beleggers beschermen

Investment Association noemt het tijdelijk sluiten van fondsen ‘de meest belangrijke tool om beleggers te beschermen.’ 

Volgens Reuters hadden Britse banken eind 2015 circa 90 miljard pond aan vastgoedleningen verstrekt aan de eigen vastgoedsector. De blootstelling van buitenlandse banken aan de sector is 55 miljard pond, terwijl verzekeraars 25,9 miljard pond aan vastgoedfinanciering voor rekening nemen. 

Bank of England heeft vraagtekens gezet bij het aanbieden van illiquide beleggingen als vastgoed in open-end beleggingsfondsen, waarin beleggers dagelijks kunnen uitstappen, terwijl het verkopen van vastgoed veel meer tijd in beslag neemt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen