Nieuws

Het is koorddansen voor Yellen

Hoe groot is de kans de Fed een beleidsfout maakt, of juist de markt verrast? William de Vijlder analyseert de risico's.

Nu de Fed haar monetaire beleid wil normaliseren, nemen de zorgen in de markt toe, schrijft William de Vijlder, hoofdeconoom van BNP Paribas. Hoe groot is de kans de Fed een beleidsfout maakt, of juist de markt verrast? Of kan de markt verstoord raken door het beleid van de Fed?

De Vijlder herinnert beleggers eraan, dat in een periode van verruiming de marktrisico’s verkleind worden, terwijl een periode van verkrapping deze risico’s weer naar de voorgrond haalt en een structureel hogere volatiliteit veroorzaakt.

De Fed staat volgens De Vijlder voor een grote uitdaging. Als er een beleidsfout wordt gemaakt, kan de markt volledig ontwricht raken, met op grote schaal herschikkingen in de beleggingsportefeuilles tot gevolg. Mogelijk slaan dan de problemen over naar de rest van de wereld en dat kan dan weer een negatieve weerslag hebben op de Amerikaanse economie.

Te vroeg, of te laat?

Een premature verkrapping veroorzaakt een groeivertraging, die dan moeilijk te keren valt, aangezien de rente nog altijd dichtbij de nulgrens noteert. Een nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming zal ook veel minder effectief zijn dan in het verleden.

Aan de andere kant kan een te late verkrapping kan een verkoopgolf in de obligatiemarkten veroorzaken als de rente stijgt, wat de aandelenmarkten mee omlaag zal trekken. Ook dat kan negatief uitpakken voor de groei. Een bijkomende reden, waarom de uitdagingen voor de Fed zo groot zijn, is omdat het onconventionele beleid van de afgelopen jaren beleggers hogerop de risicoladder heeft gedwongen in hun zoektocht naar rendement.

Een hogere rente kan meer risico-aversie veroorzaken, en de herschikking in de portefeuilles heeft uiteindelijk ook impact op de reële economie. De neveneffecten in de rest van de wereld kunnen de Amerikaanse economie raken via de internationale handel en de dollar. 

Woorden wegen

Zorgvuldige communicatie van de kant van de Fed is van het grootste belang. De Vijlder wijst erop dat forward guidance van de Fed een grotere impact op de rentecurve heeft dan commentaar op de economische omstandigheden. De impact van de communicatie rond een rentebesluit op aandelen is drie tot vier keer zo groot dan bij commentaar op economische data.

De centrale bank heeft grote invloed op de marktverwachtingen en kan op die wijze onzekerheid en risico-aversie beperken. Er zit ook een risico aan, omdat de markt extra gevoelig is voor onverwachte beleidswijzigingen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?