Nieuws

Presidentscyclus bedreigt de markt

Aandelenmarkten lijden onder de verkiezingsretoriek. De komende maanden staat het rendement onder druk.

De verkiezingsretoriek zwelt aan in de VS. De rendementen op de aandelenmarkten hebben er weinig baat bij. De bullmarkt staat onder druk. De zogenaamde presidentscyclus is in negatief territorium beland. Volgens deze cyclus zijn er pas in de tweede helft van volgend jaar weer bovengemiddelde marktrendementen te verwachten, stelt MarketWatch.

Donald Trump kan markt niet redden
De presidentskandidaten voorspellen allen dat door hun verkiezing de economie bloeien zal. Donald Trump wil Amerika zijn grandeur teruggeven. Maar de geschiedenis leert dat de twaalf maanden voor de verkiezingen teleurstellend verlopen voor de aandelenmarkten, ongeacht welke kandidaat het Witte Huis bewonen zal.

Het blijkt dat de beste rendementen op de aandelenmarkten behaald worden aan het begin van het derde jaar van een vierjarige presidentscyclus. Historisch gezien verlopen het huidige kwartaal met de twee volgende matig en volgt daarna een ronduit teleurstellend kwartaal.

presidentcyclus VS

Maakt het nog verschil dat Obama bezig is aan zijn tweede termijn, zorgt dat voor een ander krachtenveld, dan wanneer een president in zijn eerste termijn voor een herverkiezing staat? Ook dan leert de geschiedenis dat de index medio 2016 2,7% lager zal staan dan nu.

Benedenmaatse rendementen
Een extra punt van zorg is de uitzonderlijke monetaire verruiming van de Fed, meent MarketWatch. Een dergelijke stimulering vond meestal plaats kort voor de verkiezingen. De Fed heeft dit effect naar voren getrokken, wat de kans vergroot dat de markt het komende jaar benedenmaats zal presteren. Het is sowieso geen goed nieuws dat de aandelenmarkten een van zijn grootste steunpilaren kwijtraakt.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus