Nieuws

Populariteit van multi-assetfondsen

Multi-assetfondsen hebben de wind in de zeilen omdat institutionele beleggers de asset allocatie wensen uit te besteden.

Zeven van de tien institutionele beleggers verwachten dat de exposure naar multi-assetfondsen in de komende drie jaar wordt uitgebreid, 16% rekent zelfs op een forse uitbreiding. Volgens het onderzoek van de ING IM, dat binnenkort als NN Investment Partners door het leven gaat, streven institutionele beleggers het delegeren van de asset allocatie na. Dat geeft multi-assetfondsen de wind in de zeilen.

Dit blijkt uit een enquête die Citigate Dewe Rogerson in februari heeft gehouden  in opdracht van ING IM onder 226 institutionele beleggers wereldwijd. Meer dan de helft van de institutionele beleggers ziet het uitbesteden van strategische en tactische beleggingsbeslissingen als groot voordeel bij multi-assetfondsen.

Gezien de complexiteit van de markten vindt Valentijn van Nieuwenhuijzen, hoofdstrateeg bij ING IM, het niet verwonderlijk dat beleggers beslissingen liever uitbesteden. Door de globalisering zijn financiële markten steeds complexer geworden. Ze worden beïnvloed door emotie en kortetermijndenken, veroorzaakt door de snelle en grote hoeveelheid aan informatiestromen. Multi-asset teams hebben de technologie en ervaring om die informatiestromen te verwerken en er adequaat beleggingsbeleid op af te stemmen.

Een gedegen beleggingsproces acht 61% van de respondenten als belangrijk en 28% zelfs als zeer belangrijk bij een multi-assetstrategie. Ook vindt meer dan de helft van de institutionele beleggers de flexibiliteit om eventueel helemaal uit een asset class te kunnen stappen een belangrijke eigenschap. 

Als gevraagd wordt naar een verklaring voor de stijgende populariteit van dit soort fondsen, dan wijst 38% van de respondenten een betere risicogewogen blootstelling in een tijd van structureel lage groei aan als oorzaak. Slechts één op de vijf noemt de mogelijkheid om bescherming te bieden tegen marktcorrecties als belangrijkste reden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

    Assetallocatie