Nieuws

Alternatieve inflatiebarometer

Een aantal Fed-leden wijst erop dat geschoonde inflatiecijfers op minder zwakte duiden dan de standaard metingen.

Bezorgd over lage inflatie? Een aantal Fed-leden wijst erop dat geschoonde cijfers op minder zwakte duiden dan de standaard metingen. De neerwaartse druk op het inflatiecijfer wordt volgens hen veroorzaakt door een beperkt aantal onderdelen van het mandje met consumptieprijzen, schrijft The Wall Street Journal.

Door het inflatiecijfer op te schonen van de meest volatiele onderdelen in het mandje, kan de ruis beperkt worden om de echte trend te ontdekken. Bij kerninflatie worden al de volatiele voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing gelaten. Een paar leden van het beleidsbepalend comité van de Fed pleit voor een alternatieve graadmeter.

Op lange termijn geloven economen dat de brede inflatie in lijn moet bewegen met de kerninflatie. Maar op korte termijn kan er veel ruis in zitten, zoals momenteel het geval is met de prijsval van olie. Sommige analisten rekenen op een negatief inflatiecijfer in de komende maanden als gevolg van de daling van de energieprijzen. 

Meer stabiliteit

Het dilemma waar de Fed voor staat is dat het herstel op de arbeidsmarkt en de economische groei pleiten voor een renteverhoging. Maar een renteverhoging is niet te verdedigen met een inflatiecijfer dat ver onder de doelstelling noteert.

De centrale bankiers van Dallas en Cleveland hanteren hun eigen geschoonde inflatiecijfers en dan blijkt er veel meer stabiliteit te zijn vergeleken met de CPI en PCE, waar de Fed mee werkt. Zij pleiten voor het hanteren van een dergelijke geschoonde barometer. De Fed lijkt nog niet genegen de PCE, de personal consumption expenditures van het handelsdepartement los te laten. Het zou het wel makkelijker maken om een rentestap te verdedigen, meent The Wall Street Journal.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie