“Monetaire verkrapping moet wel gevoeld worden"

Amerikaanse staatsobligaties en obligaties uit de opkomende markten bieden de beste obligatiekansen. Voor credits en high yield is instappen nog net iets te vroeg. Dat zegt Stephen Yeats, hoofd fixed income wereldwijd én leiding gevend aan de beleggingshandel in Londen van State Street Global Advisors, in een interview met IEX Profs.

Beleggingshuizen gingen het jaar in met een positieve kijk op de obligatiemarkt. Dat optimisme is inmiddels verminderd. Wat is uw kijk op de obligatiemarkt? Hoe ligt de markt er nu bij?

Stephen Yeats: “Het is belangrijk om te beseffen dat rentes en bond yields het laatste jaar flink zijn opgelopen. Uiteindelijk is de yield waartegen obligaties worden gekocht een simpele graadmeter om het rendement dat een obligatiebelegger kan maken te bepalen. In die zin is het logisch dat obligatiebeleggers dit jaar na de zwakke gang van zaken in 2022 vol goede moed zijn begonnen.

Stephen Yeats van State Street Global Advisors

Daarbij werd aangenomen dat de Fed de rente in de komende jaren zou verlagen ten gevolge van flink lagere inflatie en vertragende economieën. Dat ziet er nu minder waarschijnlijk uit. Inflatie is nog altijd hoog en economieën doen het opvallend goed.

Desondanks zijn centrale banken al dichtbij het doel wat ze willen bereiken. Monetaire verkrapping werkt immers met vertraging door. Doel van de monetaire verkrapping is om de inflatie en de economische groei lager te krijgen. Dat leidt vaak tot onverwachte en negatieve gebeurtenissen, zoals we recent meemaakten in de bankensector. Dat is een natuurlijk gevolg van het beleid. Maar van paniek is geen sprake. Markten reageren rationeel. Als er wordt verkrapt, dan moet je dat ook voelen, want anders heeft het geen zin."

U bent niet bang voor een herhaling van 2008?

Stephen Yeats: "Nee, het voelt nu heel anders dan in 2008. Er is sindsdien veel gedaan om de financiële stabiliteit te versterken. Maar niet elke belegger is gewend aan een stijging van rentes en onrust in de obligatiemarkt. Ja, de obligatievolatiliteitsmeter MOVE staat hoog, maar voordat de obligatiebullmarkt begon, was dat tamelijk gebruikelijk. Dat is lang geleden. Markten gedragen zich rationeel. Je wil dat risico wordt geprijsd.”

Hoe gaat het verder met de inflatie?

Stephen Yeats: “De inflatie heeft inmiddels gepiekt maar blijft de komende jaren hoger dan mensen willen. De inflatie gaat niet zo maar weer terug naar 2%. Maar op de lange termijn zal dat wel gebeuren door tal van structurele factoren. Dat verklaart waarom ik best wel veel waarde zie in de obligatiemarkt.”

Welke obligatiesegementen hebben uw voorkeur?

Stephen Yeats: “Amerikaanse staatsobligaties zijn aantrekkelijk. Met bedrijfsobligaties (credits) zijn we voorzichtiger. Spreads waren niet breed aan de start van het jaar, maar zodra het effect van verkrapping duidelijk wordt, gaan de spreads wijder worden. Dat hebben we recentelijk zien gebeuren. Dat zal credits aantrekkelijker maken.

Voor wie bereid is meer risico te nemen, zien we vooral goede kansen in obligaties uit de opkomende markten. Een belangrijke reden voor het koopadvies is dat wij verwachten dat de dollar verder zal verzwakken. Ja, daarom prefereren we ook EMD in lokale valuta. Uit spreidingsopzicht kan het helpen om ook blootstelling aan obligaties uit de opkomende markten in de hoger-risico portefeuille te hebben.

Voorzichtig zijn we nog met high yield, maar er komt een moment dat rentes zo hoog zijn, dat high yield aantrekkelijk is.”

Coco’s?

Stephen Yeats: “De markt van achtergestelde bankobligaties is maar een heel klein deel van de markt. Wel of niet kopen heeft te maken met risicotolerantie. Wie deze markt wil betreden, moet wel goed begrijpen hoe de kapitaalstructuur van banken werkt. Beleggers ontvangen veel yield, maar daar staat ook een groter risico tegenover, inclusief afschrijvingen.”

Hoe is de obligatiemarkt het beste te benaderen: actief of passief?

Stephen Yeats: “Indexing geeft een transparante exposure op een efficiënte manier. Heel handig als een belegger een duidelijke visie heeft over een deel van de markt. We zien ook dat steeds meer klanten richting obligatie-ETF’s gaan. Zelf maken wij niet de keuze tussen actief en passief, want wij bieden beide oplossingen aan.

Naarmate de transparantie verbetert, zien wij dat systematisch actief een grotere rol speelt dan het traditionelere actieve beleggen op fundamentals.”

Wat spreekt er voor een actieve aanpak?

Stephen Yeats: “Zolang er inefficiënties in de markt bestaan, voegen goede actieve managers waarde toe. Die inefficiënties zijn bijvoorbeeld nog altijd aanwezig in de markt van bedrijfsobligaties. Dat geldt natuurlijk ook voor EMD, maar de vraag is of je een actieve manager kunt vinden die consistent alfa levert met een stijl die past bij jouw risicoprofiel. Beleggers willen daarom weten hoe actieve managers hun alfa hebben bereikt. Dit is waar systematisch actief een rol kan spelen.

Inmiddels gebruiken veel beleggers passieve en actieve oplossingen naast elkaar. Vaak bestaat de kern van de portefeuille uit indexproducten en daar omheen cirkelen dan actieve oplossingen.”

Deel via: