Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Interview

a.s.r. vermogensbeheer zet in op duurzaam met indexplus

Mark van Engelen, Hoofd Fondsmanagement en External Managers Monitoring bij a.s.r. vermogensbeheer is trots dat zijn team voor de vierde keer de Lipper Group Award Mixed Assets Small heeft gewonnen. De duurzame indexplus-beleggingsstrategie van de vermogensbeheerder werpt wederom vruchten af.

Wat is het geheim van a.s.r. vermogensbeheer?

“Op de markt voor beleggingsfondsen ligt de nadruk op passieve of actieve beleggingsstrategieën. Beide strategieën kennen voor- en nadelen. Bijvoorbeeld geen volledige uitsluiting op basis van duurzaamheidsbeleid, te grote afwijkingen van de benchmark of hoge fondskosten met geringe tot geen bijdrage in het relatief rendement."

"Bij a.s.r. vermogensbeheer hebben wij in 2010 indexplus-beleggingsfondsen geïntroduceerd voor polishouders en in 2017 voor institutionele klanten. De fondsen worden beheerd met een langetermijnperspectief. Wij streven naar breed gespreide portefeuilles, een lage tracking error en lage kosten. Daarnaast is het duurzaamheidsbeleid volledig geïntegreerd in het beleggingsproces,” zegt hij ook in het online magazine van IEXProfs

Mark van Engelen asr vermogensbeheer

“Tactisch waren wij in 2019 onderwogen staatsobligaties ten gunste van overwogen posities in aandelen en/of bedrijfsobligaties. In het eerste kwartaal van 2019 hebben we de winst genomen van het aandelengedeelte en neutraal gepositioneerd. Een overwogen positie werd dan toegekend aan bedrijfsobligaties in euro (investment grade). In het laatste kwartaal werd de kaspositie toegevoegd en gealloceerd naar aandelen en het restant van de kaspositie werd belegd in staatsobligaties. Uiteindelijk zagen we dat de tactische positionering over 2019 positief was, vooral dankzij de onderweging van staatsobligaties.”

“In 2019 hebben wij een sterke groei van het beheerd vermogen gezien, in het bijzonder dankzij de ASR ESG IndexPlus Institutionele Fondsen (Europese aandelen, euro-staatsobligaties en euro-bedrijfsobligaties), het ASR Hypotheekfonds, ASR Amerika Aandelen Basisfonds en de fondsen van werknemerspensioen voor beschikbare premieregelingen. We zijn trots op deze prijs en zien het als een aanmoediging om ons verder te blijven ontwikkelen als vermogensbeheerder. Wij geloven dat financieel en maatschappelijk rendement hand in hand gaan.”

“Wij streven naar breed gespreide portefeuilles, een lage tracking error en lage kosten”

Wat is indexplus?

“In een notendop is het een strategie met fors betere karakteristieken op belangrijke ESG-parameters, met een risicoprofiel dat dicht bij de index ligt en een rendement sinds aanvang dat boven dat van de index ligt. Binnen een fonds zijn geen grote (ongewenste) afwijkingen ten opzichte van de benchmark, waardoor transactiekosten worden beperkt. We doen ook geen grote bets en hanteren geen ingewikkelde fondsconstructies. Ons beleid moet makkelijk uit te leggen zijn aan de klant. We beperken de transactiekosten ook door de orders van onze fondsen te bundelen om zo een grotere transactie te doen en kosten te besparen daarop.”

Geef eens een voorbeeld van jullie duurzaamheidsbeleid

“We werken samen met verschillende andere partijen bij het selecteren van onze duurzame beleggingen. Aandelen en obligaties moeten kwaliteitsaandelen en –obligaties zijn. Dat betekent dat ze duurzaam opereren, een aantrekkelijke koers-winstverhouding hebben, beschikken over een sterk management en bestand zijn tegen een stootje. We zoeken kwalitatief sterke bedrijven, in Europa en in de VS. We beleggen bijvoorbeeld niet in landen die mensenrechten schenden. Dan maakt het niet uit of er juist een erg aantrekkelijk bedrijf gevestigd is in dat land. We zijn streng.”

“Het liefst beleggen we in bedrijven die een missie hebben om met hun producten of diensten bij te dragen aan een betere wereld op de lange termijn. Dat past bij ons, a.s.r. bestaat dit jaar namelijk maar liefst 300 jaar. Het is jammer dat we het nu door het coronavirus niet uitgebreid kunnen vieren, maar het is belangrijker dat wij over 300 jaar onze klanten ook nog interessante beleggingsproducten kunnen aanbieden. We zitten er echt voor de lange termijn dus.”

"Ons beleggingsbeleid moet makkelijk uit te leggen zijn aan de klant"

Met welke vragen zitten jullie klanten? Zijn ze in paniek door de coronacrisis?

“Nee, het blijft vrij rustig. Maar onze klanten kunnen dagelijks de koers van onze fondsen volgen op de site, we publiceren maandelijks factsheets en als klanten vragen hebben, staan onze relatiemanagers klaar. We staan altijd in nauw contact met onze klanten, zeker in deze tijd.”

Hoe zien jullie nabije toekomst en hoe worden de portefeuilles van a.s.r. vermogensbeheer daarop aangepast?

“Begin januari hadden we aandelen in onze mixfondsen op neutraal staan. Dat pakte goed uit. Als ik kijk naar de relatieve rendementen dit jaar*, dan blijkt wederom dat door fondsen met indexplus-strategieën goede resultaten zijn behaald. Markten lijken nu tot rust te zijn gekomen, al is niks zeker zolang er geen tekenen zijn dat de verspreiding van het coronavirus tot stand is gebracht. De waardering van de verschillende beleggingscategorieën is met de sterke koersbewegingen van de afgelopen tijd danig veranderd, maar een scherp beeld levert dit nog niet op. Aandelen lijken nu op basis van koers-winstverhoudingen aanzienlijk goedkoper, maar de vraag is of daarin de te verwachten verslechtering van de bedrijfswinsten al voldoende is ingecalculeerd. Voor staatsobligaties is de vraag of de, nog altijd historisch lage rentes een goede reflectie zijn van de combinatie van grootscheepse verdere monetaire verruiming en de fundamentele draai in het begrotingsbeleid van veel landen. Ook de markten voor bedrijfsobligaties (bijv. high yield-obligaties) en vastgoed ogen hier en daar- maar vooral in de VS - kwetsbaar. Per saldo lijkt het raadzaam voorlopig een niet al te uitgesproken tactische positionering aan te houden.”

*rendementen tot en met 24 april 2020


Over a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. vermogensbeheer beheert de (paraplu)fondsen ASR Beleggingsfondsen, ASR Mixfondsen, ASR ESG IndexPlus (Institutionele) Fondsen, ASR Hypotheekfonds, ASR Separate Account Mortage Fund, Loyalis Global Funds en de in Luxemburg gevestigde beleggingsinstelling ASR Fonds SICAV.

Daarnaast treedt a.s.r. vermogensbeheer tevens op als beheerder van fondsen en pools waarin wordt belegd in het kader van unit-linked verzekeringsproducten en pensioenregelingen, zoals de fondsen voor Werknemers Pensioen. Het totaal beheerd vermogen van a.s.r. vermogensbeheer per 31 december 2019 bedroeg 66 miljard euro.

Over de Lipper Group Awards

De Lipper Group Award Mixed Assets Small voor alle fondsen van a.s.r. vermogensbeheer is gebaseerd op het totaal rendement (beste 20%), consistentie van het rendement (gecorrigeerd voor risico), vermogensbeheer (in standhouden van fondsvermogen in diverse marktomstandigheden) en lage kosten (lager dan gemiddelde kosten, hier de lopende kosten factor) binnen een vergelijkbare groep van acht fondsaanbieders over de periode van afgelopen drie jaar.


Meer visies lezen over hoe nu verder? Lees ons online magazine. 

 

 

China; opnieuw lieveling van beleggers?