Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Interview

De duurzame invloed van ETF-beleggers

Grote (passieve) assetmanagers kunnen wel degelijk invloed uitoefenen op een duurzamer bedrijfsbeleid, aldus Rebecca Chesworth van State Street SPDR ETF’s. Met de Fearless girl-campagne boekt State Street grote successen.

"Duurzaam beleggen, daar heb ik toch een actieve manager voor nodig?” Dat is wat beleggers vroeger dachten. Inmiddels zijn er veel meer duurzame ETF’s beschikbaar en is het belegd vermogen in ESG-ETF’s op Europese beurzen naar schatting negentien miljard dollar, aldus Rebecca Chesworth, Senior Equity Strategist bij State Street SPDR ETF’s.

Uit cijfers van Bank of America Merrill Lynch blijkt dat een kwart van het totale fondsvermogen nu passief wordt belegd. En over de afgelopen vijf jaar groeiden passieve ESG-beleggingen 41%, terwijl actieve ESG-beleggingen op 11% bleven steken.

“Als assetmanagementsector in het algemeen promoten we onze duurzame indexstrategieën ook beter. Belangrijk daarbij is dat beleggers weten dat wij alles behalve passief te werk gaan.”

Chesworth geeft als voorbeeld de Fearless Girl-campagne. State Street Global Advisors heeft in maart 2017 op Wall Street een bronzen beeld laten plaatsen van een meisje dat symbool staat voor meer vrouwen in het Amerikaanse zakenleven. Het onderschrift van het standbeeld luidt: “Know the power of women in leadership. SHE makes a difference.”

Klimaat en menselijk kapitaal

“Nu zitten er in de VS nog te weinig vrouwen in directies van beursbedrijven. Wij voeren daar actie tegen, onder andere door bedrijven op het gebrek aan diversiteit in hun bestuur te wijzen en te stemmen indien nodig tegen bij benoemingen op aandeelhoudersvergaderingen."

"We hebben hiermee inmiddels successen geboekt bij onder andere Sports Direct, Stobart Group, Deutsche Wohnen en Porsche Automobil. Dus, grote (passieve) assetmanagers kunnen wel degelijk invloed uitoefenen op een duurzamer bedrijfsbeleid, wil Chesworth maar zeggen. “We zullen aandelen niet zomaar verkopen, maar gaan wel in gesprek met bedrijven om te kijken op welke manier zij duurzamer kunnen opereren.”

Behalve op het gebied van meer gelijkheid tussen man en vrouw, zet het engagementteam van State Street SPDR ETF’s momenteel ook in op klimaat en menselijk kapitaal. “Elk jaar stellen wij bedrijfsbreed een engagementagenda op. Daarin spreken wij af op welke thema’s wij dat jaar de nadruk leggen. Menselijk kapitaal vind ik ook een mooi streven. Daarbij kijken wij bijvoorbeeld naar hoe bedrijven omgaan met hun personeel. Zorgen ze voor voldoende opleiding en doorgroeimogelijkheden?”

Verder in Europa

Wij zijn ervan overtuigd dat ESG-ETF's nog heel wat groeimarge hebben, zegt Chesworth. “Bedrijven die samen wereldwijd bijna 90 biljoen dollar aan vermogen onder beheer hebben, hebben de principes voor verantwoord beleggen van de VN onderschreven, waarmee ze zich er in wezen toe verbinden ESG-overwegingen op te nemen in hun beleggingspraktijken.”

“Op dit moment is naar schatting in amper zo'n 20% van die activa ESG ook daadwerkelijk geïntegreerd. Er wordt echter verwacht dat dat percentage snel zal toenemen naarmate de vereisten voor de ondertekenaars, zoals informatie verstrekken over klimaatrisico-indicatoren, vanaf 2020 strenger worden.”

Dat beleggers in Europa verder zijn dan die in de VS met de integratie van duurzaam in hun portefeuilles is volgens Chesworth enerzijds een kwestie van regulering en anderzijds van vraag. De ESG-producten die in de EMEA-regio genoteerd staan, bevatten meer dan het dubbele vermogen onder beheer vergeleken met hun Amerikaanse tegenhangers, ook al is de totale Amerikaanse ETF-markt – dus duurzaam en niet-duurzaam - meer dan vier keer zo groot.

Strengere regels

“Dankzij het klimaatakkoord van Parijs heeft duurzaam beleggen een boost gekregen. Zowel vanuit de overheid op het gebied van regulering – milieuregels worden strenger, bedrijven moeten zich wel aanpassen – als door meer bekendheid voor duurzame doelen onder beleggers."

"Pensioenfondsen in Nederland en Scandinavië zijn ook al veel verder met het implementeren van duurzame beleggingen. In de VS is er weinig regelgeving vanuit de centrale overheid. De duurzame behoefte komt vooral van de private sector, niet zoals in Europa van instituten en overheden.”

China; opnieuw lieveling van beleggers?