Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Interview

Lipper Fund Awards: "Alpha wordt belangrijker voor obligatiebeleggers"

T. Rowe Price wint de Lipper Group Award in de categorie Bond Large. We stelden enkele vragen aan de Global Fixed Income-divisie over hun huidige strategie en visie voor de komende maanden en jaren.

“Op dit moment in de cyclus zien we het meeste opwaartse potentieel in schuldpapier uit opkomende markten. Een van de onderscheidende factoren in onze beleggingsstrategie is de focus op de optimalisatie van de valutacomponent van obligaties in opkomende markten."

"Wij hanteren hierbij enerzijds een actieve, fundamentele benadering van valutaselectie. Anderzijds beheersen wij de valutarisico’s door de relatieve waardeverschillen tussen valuta’s van opkomende markten te benutten en valutaposities in opkomende markten te combineren met valuta van ontwikkelde markten. Hierdoor is er sprake van betere risicobeheersing en minder kwetsbaarheid voor plotselinge perioden van risicoaversie.”  

Leningen met variabele coupon

“We verwachten dat de Fed dit jaar de rente zal blijven verhogen en zijn daarom positief over leningen met een variabele coupon. Deze leningen profiteren van hun periodieke vaststelling van de rente."

"Omdat de conjunctuurcyclus in de eurozone zich in een vroeger stadium bevindt dan die in de VS, profiteert de eurozone nog van robuuste groei en verbetering van de wereldhandel. Inflatie blijft de grote onbekende en is daarmee een van de grootste risico’s."

"De instabiliteit op de korte termijn en een tekort aan liquiditeit zorgen voor selectiemogelijk heden in bedrijfs- en staatsobligaties. Daarnaast kan het afdekken van het staartrisico een waardevolle bescherming bieden tegen plotselinge volatiliteit.”  

Op zoek naar alpha

“De dalende rendementen en toenemende onzekerheid waren het afgelopen decennium een uitdaging voor obligatiebeleggers. Hoewel de rentevooruitzichten in de toekomst kunnen veranderen, zullen de risico’s niet verdwijnen."

"Na een lange bèta-rally in vele beleggingscategorieën zijn weinig sectoren goedkoop en zullen beleggers meer op zoek zijn naar alpha in hun rendement. Dit vergroot de druk op actieve managers."

"Wij denken dat de sleutel tot succes ligt in het begrijpen van wat relaties verwachten van hun allocatie naar vastrentende waarden en in het zeker stellen dat deze allocatie brengt wat die zou moeten brengen.”


De Lipper Fund Award voor T. Rowe Price

  • Bonds Large: T. Rowe Price

Alles over de Lipper Fund Awards 2018

Alternatieve beleggingen