Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Nieuw! De Zwarte Neushoorn Obligatie

Investeren in het ASN Biodiversiteitsfonds betekent ook beleggen in ’s werelds eerste obligatie voor het behoud en de bescherming van bedreigde diersoorten en hun omgeving.

"Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit combineren met financieel rendement. Met het ASN Biodiversiteitsfonds laten we zien dat het kan. Dat doen we onder meer met een investering in de eerste Wildlife Conservation Bond van de Wereldbank, ook wel bekend als de Black Rhino Bond, de zwarte neushoornobligatie.

Fondsmanager Karin van Dijk van het ASN Biodiversiteitsfonds: “De zwarte neushoorn is extreem kwetsbaar voor uitsterven in het wild, aangezien de stroperij, zeker ook tijdens de coronacrisis, alleen maar is toegenomen, net als de druk op het leefgebied van de neushoorn. Voor conservatie is veel meer kapitaal nodig. De Wildlife Conservation Bond van de Wereldbank verschuift de broodnodige financiering naar een op impact gebaseerde aanpak.”

Karin van Dijk

Karin van Dijk van ASN

Impact bepaalt rendement

De vijfjarige zwarte neushoornobligatie is een combinatie van een obligatie met een uitstekende kredietwaardigheid (AAA, want door de Wereldbank uitgegeven) en een prestatie gebonden subsidie die wordt gefinancierd door de GEF (Global Environmental Facility).

Over de obligatielening wordt geen rente betaald. Het geld gaat daarentegen naar twee parken: het Addo Elephant National Park (AENP) en het Great Fish River Nature Reserve (GFRNR), twee beschermde gebieden in Zuid-Afrika. Met dit geld kunnen deze parken investeren in datgene wat lokaal nodig is voor de neushoorn en het leefgebied van de neushoorn. Dat betekent dus onder andere ook investeren in gewassen, bomen en planten.

Aan het einde van de looptijd van de obligatie ontvangen de investeerders de hoofdsom terug samen met een variabele uitbetaling. Deze laatste is afhankelijk van het tempo van de groei van de zwarte neushoornpopulatie in de twee parken in Zuid-Afrika. De variabele uitbetaling of succesuitkering wordt gefinancierd door de GEF. Er wordt een nulmeting gedaan van het aantal neushoorns bij de start en opnieuw na 5 jaar.

Karin van Dijk: “De Wereldbank is een echte front runner met deze eerste impactobligatie met een financieel rendement dat afhankelijk is van de impact. Het past daarmee perfect bij ons ASN Biodiversiteitsfonds, aangezien de investering gericht is op het beschermen van zowel ernstig bedreigde diersoorten als hun leefgebied en dat koppelt aan beleggen.

Bovendien is het een mooie en tastbare investering voor particuliere beleggers. Het is de bedoeling dat deze manier van investeren in behoud bij een goed resultaat gekopieerd wordt naar andere bedreigde diersoorten en beschermde gebieden.”

Essentieel voor ecosystemen

Met de Wildlife Conservation Bond financieren beleggers activiteiten om een ernstig bedreigde diersoort te beschermen en te laten groeien met duidelijke instandhoudingsdoelstellingen. Ze dragen tegelijkertijd rechtstreeks bij aan de biodiversiteit door te helpen een gebied van 153.000 hectare te behouden dat de thuisbasis is van deze en ook vele andere diersoorten.

De gezondheid van de zwarte neushoorns is essentieel voor de ecosystemen waarin ze leven. Daarnaast helpen de beleggers banen te creëren voor lokale gemeenschappen in de landelijke regio van Zuid-Afrika.

  • Meer weten over het ASN Biodiversiteitsfonds?
    Neem contact op met Ad Huisman, via ad.huisman@asnimpactinvestors.com of 06 22 94 64 75.

Het ASN Biodiversiteitsfonds is een fonds van ASN Biodiversiteitsfonds N.V. en wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V., handelend onder de naam ASN Impact Investors, onderdeel van de Volksbank N.V. De beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Biodiversiteitsfonds N.V. zijn ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Voor dit fonds zijn de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) en het prospectus beschikbaar, met meer informatie over het fonds, de kosten en de risico’s. Deze zijn kosteloos verkrijgbaar via www.asnimpactinvestors.com. Lees het prospectus en de EBi voordat u besluit in dit fonds te beleggen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze uiting mag niet worden aangemerkt als een beleggingsadvies.

Assetallocatie