Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Feature

Het sojadilemma

De soja-industrie is een centraal thema in het debat over de ecologische uitdagingen van de landbouw. NN Investment Partners wendt zijn invloed als belegger aan om de normen in de sector te verbeteren en het bewustzijn ten aanzien van de risico's te vergroten.

De soja-industrie is een centraal thema in het debat over de ecologische uitdagingen van de landbouw. Deze eetbare boon heeft tal van toepassingen: hij wordt geteeld voor zijn olie, is een goede eiwitbron en wordt gebruikt voor de productie van onder andere tofu en sojamelk.

In een wereld waar steeds meer mensen vlees eten, heeft het dilemma rondom soja echter vooral betrekking op de vleesproductie. Soja is namelijk ook de belangrijkste eiwitbron voor veevoer.

Impact op het milieu - Ontbossing

De effecten van de veeteelt hangen nauw samen met veranderingen in ons klimaat. De productie en verwerking van veevoer is namelijk een belangrijke bron van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd, net als methaangas dat door het vee wordt uitgestoten en 25 keer krachtiger is dan koolstofdioxide.

Er is ook sprake van een brede impact als gevolg van de ontbossing door de teelt van gewassen en het effect hiervan op de watervoorziening en de regenval.

Impact op het milieu - Water

Dankzij recent onderzoek zijn we ook beter in staat om het verband tussen ontbossing en de beschikbaarheid van water in kaart te brengen. Bij regen denken we doorgaans aan het oppervlaktewater van oceanen dat verdampt, en zo werkt het ook in de kustgebieden. Veel van de neerslag in het binnenland is echter afkomstig van regen die opnieuw in de lucht terecht komt.

De bossen dragen bij aan dit proces. De boomwortels nestelen zich in de diepe bodem en produceren vocht. Als dit systeem wordt verstoord, wordt de verdamping van water afhankelijk van meren en rivieren, wat vervolgens opnieuw invloed heeft op de hoeveelheid en de verspreiding van neerslag.

De daaruit voortvloeiende impact op de vochthuishouding van de bodem reduceert de gewassenopbrengst in sommige gebieden, terwijl de kans op overstromingen in andere gebieden toeneemt.

Aanpak NN IP

NN IP heeft door haar beleggingen banden met soja-producenten. Door het complexe karakter van de waardeketen denken we dat uitsluiting geen haalbare oplossing is. Wij streven ernaar onze invloed als belegger aan te wenden om de normen in de sector te verbeteren en het bewustzijn ten aanzien van de risico's te vergroten. Wij gaan bij voorkeur met alle partijen in de waardeketen in gesprek, van vleesproducent tot sojateler.

We hebben een aantal engagementdoelstellingen bepaald voor telers, handelaars en verwerkers: 

  • Implementatie van duurzame landbouwpraktijken, toezeggingen om de ontbossing volledig te stoppen en behoud van natuurlijke hulpbronnen/biodiversiteit.
  • Stimulansen creëren om boeren te belonen voor hun inspanningen om gebieden met inheemse vegetatie in stand te houden, zelfs als ze in aanmerking komen voor wettelijke ontbossing.
  • Mensenrechten steunen en respecteren, de werkomstandigheden op de sojaplantages verbeteren en de betrokkenheid bij de plaatselijke gemeenschap vergroten.

Resultaten tot nu toe

Verschillende bedrijven waarmee we samenwerken hebben laten zien dat ze zich inzetten voor duurzaamheid en hebben de Statement of Support voor het Cerrado-manifest ondertekend. NN IP blijft echter in gesprek met telers, handelaars en verwerkers om hen aan te moedigen hun betrokkenheid te tonen en concrete maatregelen door te voeren.

Als we de ontbossing niet op een doeltreffende manier kunnen controleren, lopen de betrokken bedrijven niet alleen grote bedrijfs- en reputatierisico's, maar dreigen we ook belangrijke koolstofopslagcapaciteit kwijt te raken en daarmee één van de weinige instrumenten die we hebben om de impact van de klimaatverandering te beperken.

Dit artikel is geschreven door Faryda Lindeman.

De impact van het coronavirus