Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Aantrekkelijke yields, veerkrachtige rendementen

Met de juiste positionering kan de huidige obligatiemarkt aandelenachtige rendementen met minder risico opleveren. Cio Dan Ivascyn van Pimco legt uit hoe de PIMCO GIS Income-strategie momenteel is gepositioneerd om te profiteren van de huidige hoge yields zonder de recessierisico's uit het oog te verliezen.

Hoe zien de macrovooruitzichten eruit en wat zijn de implicaties daarvan voor obligaties?

Dan Ivascyn: "Wij zijn van mening dat de kerninflatie in de VS verder zal dalen, maar nog een aantal kwartalen boven de doelstellingen zal blijven van de centrale banken van de VS, eurozone en enkele andere ontwikkelde economieën. Het pad naar de inflatiedoelstelling van de centrale banken is hobbelig, met de mogelijkheid dat de kerninflatie de komende maanden zelfs weer iets stijgt.

Bovendien kost het tijd totdat monetair beleid doorwerkt in de economie. Dat maakt het risico op een recessie extra groot als de volledige impact van de scherpste verkrappingscyclus in decennia wordt gevoeld.

Wij verwachten dat de beursvolatiliteit overal tot 2024 zal aanhouden, wat een vruchtbare voedingsbodem is voor actieve beleggers. Wij zijn overgestapt naar schuldpapier van de beste kwaliteit. Die bieden aantrekkelijke yields en voldoende liquiditeit. Mocht een recessie zich aandienen, dan bieden deze activa veerkracht, flexibiliteit en de mogelijkheid van sterke koersstijgingen."

Welke bedrijfsobligaties hebben uw voorkeur?

Ivascyn: "Toen de spreads van bedrijfsobligaties eerder dit jaar flink opliepen na de problemen met drie regionale Amerikaanse banken hebben we tactisch extra bedrijfsobligaties van goede kwaliteit (credits) toegevoegd. Nu de markt niet langer rekening lijkt te houden met de mogelijkheid van een harde landing, zijn we begonnen de blootstelling aan deze obligaties terug te brengen.

We zijn iets neutraler geworden over bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. In het high yieldsegement hebben we alleen tactisch oog voor uitgiftes van de beste kwaliteit. Onze flexibiliteit heeft ons al in staat gesteld te profiteren van marktontwrichtingen die zijn veroorzaakt door angst of plotseling aangepaste economische verwachtingen."

Kijkend naar het renterisico of de looptijd: hoe positioneert u de inkomstenstrategie langs de rentecurve?

Ivascyn: "Omdat vooral de rentes van kortlopende obligaties zijn gestegen, hebben we onze blootstelling vergroot in het kortere en het middellange deel van de markt. De omgekeerde rentecurve, waarbij de kortetermijnrente hoger is dan de langetermijnrente, stelt ons in staat aantrekkelijke inkomsten te vinden zonder aanzienlijke renterisico's te lopen. Als rentes vanaf nu aanzienlijk zouden stijgen, dan kunnen we ook langer lopend papier kopen."

"Als rentes vanaf nu aanzienlijk zouden stijgen, dan kunnen we ook langer lopend papier kopen"

Beleggers kunnen tegenwoordig ook met contant geld goed verdienen. Waarom zouden ze obligaties moeten overwegen?

Ivascyn: "We erkennen dat contant geld momenteel een aantrekkelijk rendement biedt, maar met contant geld kan alleen de nachtrente worden vastgezet. Met langer lopende obligaties kan de rente voor een langere periode worden vastgezet, waarbij ook nog eens de kans bestaat op aanzienlijke koersstijgingen, zodra de rente weer de andere kant op beweegt. Daarvan kan sprake zijn als de economie verzwakt en de Fed begint te versoepelen. Daarbij kan met onze Inkomensstrategie in een hele reeks sectoren, regio's en soorten kredieten te beleggen. De flexibiliteit is groot."

Wat zijn de kansen van schuldpapier uit de opkomende markten (EMD) nu de geopolitieke risico's zijn opgelopen?

Ivascyn: "Hoewel we geen al te grote geopolitieke zorgen hebben, hebben we onze blootstelling aan EMD de afgelopen jaren verminderd en zijn we overgestapt naar meer defensieve sectoren, zoals hypotheken en gestructureerde producten.

Onze resterende blootstelling aan EMD omvat een klein, gediversifieerd mandje met schuldpapier in de betere valuta. Deze positie in de opkomende markten, hoe klein ook, heeft de laatste kwartalen goed gepresteerd en zorgt tevens voor extra diversificatie van onze brede Inkomensstrategie."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen